Image of Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4

2007 Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4 技术规格


0-60 英里/小时 6.8 秒
0-100 公里/小时 7.3 秒
四分之一英里 16.9 s @ 100 英里/小时
最高速度 240 公里/小时 / 149 英里/小时
整备质量 1845 公斤 (4068 磅)
推出年份 2007
发动机排量 3195 立方厘米 (3.2 公升 / 195 立方英寸)
最大功率 260 公制马力 (256 马力 / 191 千瓦)
最大扭矩 322 牛顿米 (237 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.7 秒
0-30 英里/小时 2.4 秒
0-40 英里/小时 3.4 秒
0-50 英里/小时 4.7 秒
0-60 英里/小时 6.8 秒
0-70 英里/小时 9.8 秒
0-80 英里/小时 14.0 秒
0-90 英里/小时 18.8 秒
0-100 英里/小时 23.7 秒
0-110 英里/小时 28.1 秒
0-120 英里/小时 31.6 秒

Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4距离加速度(英尺)

300 脚 6.9 s @ 60 英里/小时
1/8 磅英尺 10.8 s @ 79 英里/小时
1000 脚 14.1 s @ 92 英里/小时
四分之一英里 16.9 s @ 100 英里/小时
2000 脚 21.9 s @ 110 英里/小时
1/2 磅英尺 26.0 s @ 116 英里/小时
3000 脚 28.1 s @ 119 英里/小时
3500 脚 30.9 s @ 122 英里/小时

Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.6 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.6 秒
0-40 公里/小时 2.1 秒
0-50 公里/小时 2.5 秒
0-60 公里/小时 3.1 秒
0-70 公里/小时 3.8 秒
0-80 公里/小时 4.7 秒
0-90 公里/小时 5.8 秒
0-100 公里/小时 7.3 秒
0-110 公里/小时 9.2 秒
0-120 公里/小时 11.6 秒
0-130 公里/小时 14.4 秒
0-140 公里/小时 17.3 秒
0-150 公里/小时 20.4 秒
0-160 公里/小时 23.4 秒
0-170 公里/小时 26.3 秒
0-180 公里/小时 28.9 秒
0-190 公里/小时 31.0 秒
0-200 公里/小时 32.6 秒

Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4距离加速度(米)

100 米 7.2 s @ 99 公里/小时
200 米 10.7 s @ 127 公里/小时
300 米 14.0 s @ 147 公里/小时
400 米 16.8 s @ 160 公里/小时
500 米 19.4 s @ 170 公里/小时
600 米 21.7 s @ 177 公里/小时
700 米 23.9 s @ 183 公里/小时
800 米 25.9 s @ 187 公里/小时
900 米 27.8 s @ 191 公里/小时
1 公里数 29.7 s @ 194 公里/小时
1.1 公里数 31.5 s @ 198 公里/小时

与Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 Q4竞争的汽车