Image of Audi A5 2.0 TFSI Quattro

2016 Audi A5 2.0 TFSI Quattro 9T 技术规格


整备质量 1599 公斤 (3525 磅)
推出年份 2016
发动机排量 1984 立方厘米 (2.0 公升 / 121 立方英寸)
最大功率 252 公制马力 (249 马力 / 185 千瓦) @ 5000 rpm
最大扭矩 370 牛顿米 (273 磅英尺) @ 1600 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
基本价格 $50,000
每小时0到60英里 5.3 秒
每小时0至100公里 5.7 秒
四分之一英里 15.3 s @ 107 英里/小时


A5 2.0 TFSI Quattro距离加速度(英尺)

300 脚 6.1 s @ 65 英里/小时
1/8 磅英尺 9.8 s @ 87 英里/小时
1000 脚 12.8 s @ 99 英里/小时
1/4 磅英尺 15.3 s @ 107 英里/小时
2000 脚 19.6 s @ 117 英里/小时
1/2 磅英尺 23.3 s @ 123 英里/小时

A5 2.0 TFSI Quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.8 秒
0 - 20 英里/小时 1.4 秒
0 - 30 英里/小时 2.0 秒
0 - 40 英里/小时 2.7 秒
0 - 50 英里/小时 3.8 秒
0 - 60 英里/小时 5.3 秒
0 - 70 英里/小时 7.5 秒
0 - 80 英里/小时 10.6 秒
0 - 90 英里/小时 14.1 秒
0 - 100 英里/小时 17.6 秒
0 - 110 英里/小时 20.8 秒
0 - 120 英里/小时 23.3 秒

A5 2.0 TFSI Quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.5 秒
0 - 20 公里/小时 0.9 秒
0 - 30 公里/小时 1.3 秒
0 - 40 公里/小时 1.7 秒
0 - 50 公里/小时 2.1 秒
0 - 60 公里/小时 2.5 秒
0 - 70 公里/小时 3.1 秒
0 - 80 公里/小时 3.8 秒
0 - 90 公里/小时 4.6 秒
0 - 100 公里/小时 5.7 秒
0 - 110 公里/小时 7.1 秒
0 - 120 公里/小时 8.9 秒
0 - 130 公里/小时 10.9 秒
0 - 140 公里/小时 13.0 秒
0 - 150 公里/小时 15.2 秒
0 - 160 公里/小时 17.4 秒
0 - 170 公里/小时 19.5 秒
0 - 180 公里/小时 21.4 秒
0 - 190 公里/小时 22.9 秒
0 - 200 公里/小时 24.1 秒

A5 2.0 TFSI Quattro距离加速度(米)

100 米 6.4 s @ 108 公里/小时
200 米 9.8 s @ 139 公里/小时
300 米 12.7 s @ 159 公里/小时
400 米 15.2 s @ 172 公里/小时
500 米 17.4 s @ 181 公里/小时
600 米 19.5 s @ 187 公里/小时
700 米 21.4 s @ 193 公里/小时
800 米 23.2 s @ 198 公里/小时

与Audi A5 2.0 TFSI Quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi