Image of Audi A6 3.0 TDI quattro

2005 Audi A6 3.0 TDI quattro C6 技术规格


整备质量 1745 公斤 (3847 磅)
推出年份 2005
发动机排量 3000 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 224 公制马力 (221 马力 / 165 千瓦)
最大扭矩 450 牛顿米 (332 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.5 秒
每小时0至100公里 7.0 秒
四分之一英里 16.0 s @ 90 英里/小时
最高速度 245 公里/小时 / 152 英里/小时


A6 3.0 TDI quattro距离加速度(英尺)

300 脚 6.5 s @ 59 英里/小时
1/8 磅英尺 10.3 s @ 77 英里/小时
1000 脚 13.4 s @ 85 英里/小时
1/4 磅英尺 16.0 s @ 90 英里/小时

A6 3.0 TDI quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.7 秒
0 - 20 英里/小时 1.6 秒
0 - 30 英里/小时 2.4 秒
0 - 40 英里/小时 3.4 秒
0 - 50 英里/小时 4.7 秒
0 - 60 英里/小时 6.5 秒
0 - 70 英里/小时 9.2 秒
0 - 80 英里/小时 12.8 秒
0 - 90 英里/小时 16.7 秒

A6 3.0 TDI quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.4 秒
0 - 20 公里/小时 0.9 秒
0 - 30 公里/小时 1.5 秒
0 - 40 公里/小时 2.0 秒
0 - 50 公里/小时 2.5 秒
0 - 60 公里/小时 3.1 秒
0 - 70 公里/小时 3.8 秒
0 - 80 公里/小时 4.6 秒
0 - 90 公里/小时 5.7 秒
0 - 100 公里/小时 7.0 秒
0 - 110 公里/小时 8.7 秒
0 - 120 公里/小时 10.8 秒
0 - 130 公里/小时 13.1 秒
0 - 140 公里/小时 15.5 秒
0 - 150 公里/小时 17.9 秒
0 - 160 公里/小时 20.2 秒

A6 3.0 TDI quattro距离加速度(米)

100 米 6.8 s @ 98 公里/小时
200 米 10.3 s @ 123 公里/小时
300 米 13.3 s @ 136 公里/小时
400 米 15.9 s @ 145 公里/小时
500 米 18.3 s @ 152 公里/小时

与Audi A6 3.0 TDI quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi