Image of Audi A6 3.0 TFSI Quattro

2011 Audi A6 3.0 TFSI Quattro C7 技术规格


整备质量 1740 公斤 (3836 磅)
推出年份 2011
发动机排量 3000 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 299 公制马力 (295 马力 / 220 千瓦) @ 6500 rpm
最大扭矩 440 牛顿米 (325 磅英尺) @ 4900 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 5.1 秒
每小时0至100公里 5.4 秒
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时


A6 3.0 TFSI Quattro距离加速度(英尺)

300 脚 5.8 s @ 65 英里/小时
1/8 磅英尺 9.2 s @ 84 英里/小时
1000 脚 11.8 s @ 94 英里/小时

A6 3.0 TFSI Quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.5 秒
0 - 20 英里/小时 1.2 秒
0 - 30 英里/小时 2.0 秒
0 - 40 英里/小时 2.8 秒
0 - 50 英里/小时 3.8 秒
0 - 60 英里/小时 5.1 秒
0 - 70 英里/小时 6.7 秒
0 - 80 英里/小时 8.8 秒
0 - 90 英里/小时 11.0 秒

A6 3.0 TFSI Quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.7 秒
0 - 30 公里/小时 1.2 秒
0 - 40 公里/小时 1.6 秒
0 - 50 公里/小时 2.1 秒
0 - 60 公里/小时 2.6 秒
0 - 70 公里/小时 3.2 秒
0 - 80 公里/小时 3.8 秒
0 - 90 公里/小时 4.5 秒
0 - 100 公里/小时 5.4 秒
0 - 110 公里/小时 6.4 秒
0 - 120 公里/小时 7.6 秒
0 - 130 公里/小时 8.9 秒
0 - 140 公里/小时 10.3 秒
0 - 150 公里/小时 11.7 秒
0 - 160 公里/小时 13.0 秒

A6 3.0 TFSI Quattro距离加速度(米)

100 米 6.1 s @ 108 公里/小时
200 米 9.2 s @ 134 公里/小时
300 米 11.7 s @ 151 公里/小时

与Audi A6 3.0 TFSI Quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi