Image of Audi A7 3.0 TDI Quattro

2010 Audi A7 3.0 TDI Quattro 245 PS 技术规格


整备质量 1770 公斤 (3902 磅)
推出年份 2010
发动机排量 3000 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 245 公制马力 (241 马力 / 180 千瓦) @ 4500 rpm
最大扭矩 500 牛顿米 (369 磅英尺) @ 1400 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 5.5 秒
每小时0至100公里 5.8 秒
四分之一英里 14.7 s @ 99 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时


A7 3.0 TDI Quattro距离加速度(英尺)

300 脚 6.2 s @ 65 英里/小时
1/8 磅英尺 9.7 s @ 84 英里/小时
1000 脚 12.4 s @ 94 英里/小时
1/4 磅英尺 14.7 s @ 99 英里/小时

A7 3.0 TDI Quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.8 秒
0 - 20 英里/小时 1.5 秒
0 - 30 英里/小时 2.2 秒
0 - 40 英里/小时 3.1 秒
0 - 50 英里/小时 4.1 秒
0 - 60 英里/小时 5.5 秒
0 - 70 英里/小时 7.5 秒
0 - 80 英里/小时 10.3 秒
0 - 90 英里/小时 13.0 秒

A7 3.0 TDI Quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.5 秒
0 - 20 公里/小时 1.0 秒
0 - 30 公里/小时 1.4 秒
0 - 40 公里/小时 1.9 秒
0 - 50 公里/小时 2.3 秒
0 - 60 公里/小时 2.8 秒
0 - 70 公里/小时 3.4 秒
0 - 80 公里/小时 4.1 秒
0 - 90 公里/小时 4.8 秒
0 - 100 公里/小时 5.8 秒
0 - 110 公里/小时 7.1 秒
0 - 120 公里/小时 8.7 秒
0 - 130 公里/小时 10.5 秒
0 - 140 公里/小时 12.3 秒
0 - 150 公里/小时 13.8 秒
0 - 160 公里/小时 14.8 秒

A7 3.0 TDI Quattro距离加速度(米)

100 米 6.5 s @ 108 公里/小时
200 米 9.7 s @ 136 公里/小时
300 米 12.3 s @ 150 公里/小时
400 米 14.6 s @ 159 公里/小时

与Audi A7 3.0 TDI Quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi