Image of Audi A8 4.2 FSI quattro

2006 Audi A8 4.2 FSI quattro 技术规格


整备质量 1800 公斤 (3968 磅)
推出年份 2006
发动机排量 4200 立方厘米 (4.2 公升 / 256 立方英寸)
最大功率 349 公制马力 (345 马力 / 257 千瓦) @ 6800 rpm
最大扭矩 440 牛顿米 (325 磅英尺) @ 3500 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 5.7 秒
每小时0至100公里 6.0 秒
四分之一英里 14.4 s @ 101 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时


A8 4.2 FSI quattro距离加速度(英尺)

300 脚 5.9 s @ 62 英里/小时
1/8 磅英尺 9.5 s @ 82 英里/小时
1000 脚 12.2 s @ 93 英里/小时
1/4 磅英尺 14.4 s @ 101 英里/小时
2000 脚 18.9 s @ 113 英里/小时
1/2 磅英尺 22.6 s @ 120 英里/小时
3000 脚 24.6 s @ 124 英里/小时

A8 4.2 FSI quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.4 秒
0 - 20 英里/小时 1.2 秒
0 - 30 英里/小时 2.1 秒
0 - 40 英里/小时 3.1 秒
0 - 50 英里/小时 4.3 秒
0 - 60 英里/小时 5.7 秒
0 - 70 英里/小时 7.3 秒
0 - 80 英里/小时 9.0 秒
0 - 90 英里/小时 11.2 秒
0 - 100 英里/小时 14.1 秒
0 - 110 英里/小时 18.1 秒
0 - 120 英里/小时 22.8 秒

A8 4.2 FSI quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.6 秒
0 - 30 公里/小时 1.1 秒
0 - 40 公里/小时 1.6 秒
0 - 50 公里/小时 2.2 秒
0 - 60 公里/小时 2.8 秒
0 - 70 公里/小时 3.5 秒
0 - 80 公里/小时 4.2 秒
0 - 90 公里/小时 5.1 秒
0 - 100 公里/小时 6.0 秒
0 - 110 公里/小时 7.0 秒
0 - 120 公里/小时 8.0 秒
0 - 130 公里/小时 9.2 秒
0 - 140 公里/小时 10.5 秒
0 - 150 公里/小时 12.1 秒
0 - 160 公里/小时 13.9 秒
0 - 170 公里/小时 16.2 秒
0 - 180 公里/小时 19.0 秒
0 - 190 公里/小时 21.9 秒
0 - 200 公里/小时 24.7 秒

A8 4.2 FSI quattro距离加速度(米)

100 米 6.2 s @ 103 公里/小时
200 米 9.5 s @ 132 公里/小时
300 米 12.1 s @ 149 公里/小时
400 米 14.4 s @ 163 公里/小时
500 米 16.6 s @ 173 公里/小时
600 米 18.7 s @ 181 公里/小时
700 米 20.6 s @ 187 公里/小时
800 米 22.5 s @ 193 公里/小时
900 米 24.3 s @ 199 公里/小时

与Audi A8 4.2 FSI quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi