Image of Audi A8 4.2 quattro

2002 Audi A8 4.2 quattro 技术规格


整备质量 1780 公斤 (3924 磅)
推出年份 2002
发动机排量 4200 立方厘米 (4.2 公升 / 256 立方英寸)
最大功率 334 公制马力 (330 马力 / 246 千瓦)
最大扭矩 430 牛顿米 (317 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.0 秒
每小时0至100公里 6.3 秒
四分之一英里 14.6 s @ 101 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时


A8 4.2 quattro距离加速度(英尺)

300 脚 6.1 s @ 61 英里/小时
1/8 磅英尺 9.7 s @ 81 英里/小时
1000 脚 12.4 s @ 93 英里/小时
1/4 磅英尺 14.6 s @ 101 英里/小时
2000 脚 19.1 s @ 112 英里/小时
1/2 磅英尺 22.8 s @ 120 英里/小时
3000 脚 24.8 s @ 124 英里/小时

A8 4.2 quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.5 秒
0 - 20 英里/小时 1.3 秒
0 - 30 英里/小时 2.2 秒
0 - 40 英里/小时 3.3 秒
0 - 50 英里/小时 4.5 秒
0 - 60 英里/小时 6.0 秒
0 - 70 英里/小时 7.6 秒
0 - 80 英里/小时 9.4 秒
0 - 90 英里/小时 11.5 秒
0 - 100 英里/小时 14.4 秒
0 - 110 英里/小时 18.4 秒
0 - 120 英里/小时 23.0 秒

A8 4.2 quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.6 秒
0 - 30 公里/小时 1.2 秒
0 - 40 公里/小时 1.7 秒
0 - 50 公里/小时 2.3 秒
0 - 60 公里/小时 3.0 秒
0 - 70 公里/小时 3.7 秒
0 - 80 公里/小时 4.5 秒
0 - 90 公里/小时 5.3 秒
0 - 100 公里/小时 6.3 秒
0 - 110 公里/小时 7.3 秒
0 - 120 公里/小时 8.4 秒
0 - 130 公里/小时 9.5 秒
0 - 140 公里/小时 10.8 秒
0 - 150 公里/小时 12.4 秒
0 - 160 公里/小时 14.2 秒
0 - 170 公里/小时 16.5 秒
0 - 180 公里/小时 19.2 秒
0 - 190 公里/小时 22.1 秒
0 - 200 公里/小时 24.9 秒

A8 4.2 quattro距离加速度(米)

100 米 6.4 s @ 101 公里/小时
200 米 9.7 s @ 131 公里/小时
300 米 12.3 s @ 149 公里/小时
400 米 14.6 s @ 162 公里/小时
500 米 16.8 s @ 172 公里/小时
600 米 18.9 s @ 180 公里/小时
700 米 20.8 s @ 187 公里/小时
800 米 22.7 s @ 193 公里/小时
900 米 24.5 s @ 199 公里/小时

与Audi A8 4.2 quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi