Image of Audi Q5 3.2 FSI quattro

2009 Audi Q5 3.2 FSI quattro 8R 技术规格


整备质量 1805 公斤 (3979 磅)
推出年份 2009
发动机排量 3200 立方厘米 (3.2 公升 / 195 立方英寸)
最大功率 271 公制马力 (267 马力 / 199 千瓦)
最大扭矩 330 牛顿米 (243 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.5 秒
每小时0至100公里 6.9 秒
四分之一英里 15.5 s @ 93 英里/小时
最高速度 234 公里/小时 / 145 英里/小时


Q5 3.2 FSI quattro距离加速度(英尺)

300 脚 6.4 s @ 59 英里/小时
1/8 磅英尺 10.2 s @ 77 英里/小时
1000 脚 13.1 s @ 86 英里/小时
1/4 磅英尺 15.5 s @ 93 英里/小时

Q5 3.2 FSI quattro加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.6 秒
0 - 20 英里/小时 1.5 秒
0 - 30 英里/小时 2.4 秒
0 - 40 英里/小时 3.5 秒
0 - 50 英里/小时 4.8 秒
0 - 60 英里/小时 6.5 秒
0 - 70 英里/小时 8.7 秒
0 - 80 英里/小时 11.6 秒
0 - 90 英里/小时 14.7 秒

Q5 3.2 FSI quattro加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.4 秒
0 - 20 公里/小时 0.8 秒
0 - 30 公里/小时 1.4 秒
0 - 40 公里/小时 1.9 秒
0 - 50 公里/小时 2.5 秒
0 - 60 公里/小时 3.2 秒
0 - 70 公里/小时 3.9 秒
0 - 80 公里/小时 4.7 秒
0 - 90 公里/小时 5.7 秒
0 - 100 公里/小时 6.9 秒
0 - 110 公里/小时 8.3 秒
0 - 120 公里/小时 10.0 秒
0 - 130 公里/小时 11.8 秒
0 - 140 公里/小时 13.7 秒
0 - 150 公里/小时 15.7 秒
0 - 160 公里/小时 17.5 秒

Q5 3.2 FSI quattro距离加速度(米)

100 米 6.7 s @ 98 公里/小时
200 米 10.1 s @ 124 公里/小时
300 米 13.0 s @ 139 公里/小时
400 米 15.5 s @ 150 公里/小时

与Audi Q5 3.2 FSI quattro竞争的汽车


其他汽车从Audi