Image of Audi R8 V10 Performance

2018 Audi R8 V10 Performance 技术规格


推出年份 2018
发动机排量 5200 立方厘米 (5.2 公升 / 317 立方英寸)
最大功率 620 公制马力 (612 马力 / 456 千瓦)
最大扭矩 580 牛顿米 (428 磅英尺)
引擎位置 中置发动机
轮驱动 前轮驱动
基本价格 $220,000
每小时0到60英里 2.9 秒
每小时0至100公里 3.1 秒
四分之一英里 11.1 s @ 132 英里/小时
最高速度 331 公里/小时 / 206 英里/小时


R8 V10 Performance距离加速度(英尺)

300 脚 4.5 s @ 80 英里/小时
1/8 磅英尺 7.3 s @ 107 英里/小时
1000 脚 9.3 s @ 122 英里/小时
1/4 磅英尺 11.1 s @ 132 英里/小时
2000 脚 14.7 s @ 148 英里/小时
1/2 磅英尺 17.8 s @ 158 英里/小时
3000 脚 19.4 s @ 162 英里/小时
3500 脚 21.6 s @ 167 英里/小时
4000 脚 23.6 s @ 171 英里/小时
1 磅英尺 28.5 s @ 182 英里/小时

R8 V10 Performance加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.2 秒
0 - 20 英里/小时 0.6 秒
0 - 30 英里/小时 1.1 秒
0 - 40 英里/小时 1.6 秒
0 - 50 英里/小时 2.2 秒
0 - 60 英里/小时 2.9 秒
0 - 70 英里/小时 3.7 秒
0 - 80 英里/小时 4.4 秒
0 - 90 英里/小时 5.1 秒
0 - 100 英里/小时 6.0 秒
0 - 110 英里/小时 7.2 秒
0 - 120 英里/小时 8.9 秒
0 - 130 英里/小时 11.1 秒
0 - 140 英里/小时 13.9 秒
0 - 150 英里/小时 17.1 秒
0 - 160 英里/小时 20.6 秒
0 - 170 英里/小时 24.3 秒
0 - 180 英里/小时 27.8 秒

R8 V10 Performance加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.1 秒
0 - 20 公里/小时 0.3 秒
0 - 30 公里/小时 0.6 秒
0 - 40 公里/小时 0.8 秒
0 - 50 公里/小时 1.1 秒
0 - 60 公里/小时 1.5 秒
0 - 70 公里/小时 1.8 秒
0 - 80 公里/小时 2.2 秒
0 - 90 公里/小时 2.6 秒
0 - 100 公里/小时 3.1 秒
0 - 110 公里/小时 3.6 秒
0 - 120 公里/小时 4.0 秒
0 - 130 公里/小时 4.4 秒
0 - 140 公里/小时 4.9 秒
0 - 150 公里/小时 5.4 秒
0 - 160 公里/小时 5.9 秒
0 - 170 公里/小时 6.6 秒
0 - 180 公里/小时 7.5 秒
0 - 190 公里/小时 8.5 秒
0 - 200 公里/小时 9.7 秒
0 - 210 公里/小时 11.2 秒
0 - 220 公里/小时 12.9 秒
0 - 230 公里/小时 14.8 秒
0 - 240 公里/小时 16.8 秒
0 - 250 公里/小时 19.0 秒
0 - 260 公里/小时 21.2 秒
0 - 270 公里/小时 23.5 秒
0 - 280 公里/小时 25.7 秒
0 - 290 公里/小时 27.9 秒
0 - 300 公里/小时 29.9 秒

R8 V10 Performance距离加速度(米)

100 米 4.8 s @ 134 公里/小时
200 米 7.3 s @ 172 公里/小时
300 米 9.2 s @ 195 公里/小时
400 米 11.0 s @ 212 公里/小时
500 米 12.8 s @ 226 公里/小时
600 米 14.5 s @ 238 公里/小时
700 米 16.1 s @ 247 公里/小时
800 米 17.7 s @ 254 公里/小时
900 米 19.2 s @ 260 公里/小时
1 公里数 20.6 s @ 266 公里/小时
1.1 公里数 22.0 s @ 270 公里/小时
1.2 公里数 23.3 s @ 275 公里/小时
1.3 公里数 24.6 s @ 279 公里/小时
1.4 公里数 25.9 s @ 283 公里/小时
1.5 公里数 27.1 s @ 288 公里/小时

与Audi R8 V10 Performance竞争的汽车


其他汽车从Audi