Image of Audi SQ5 TDI

2013 Audi SQ5 TDI 8R 技术规格


整备质量 1920 公斤 (4233 磅)
推出年份 2013
发动机排量 3000 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 313 公制马力 (308 马力 / 230 千瓦) @ 3900 rpm
最大扭矩 650 牛顿米 (479 磅英尺) @ 1450 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 4.7 秒
每小时0至100公里 5.1 秒
四分之一英里 14.6 s @ 104 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时


SQ5 TDI距离加速度(英尺)

300 脚 5.7 s @ 66 英里/小时
1/8 磅英尺 9.3 s @ 87 英里/小时
1000 脚 12.3 s @ 98 英里/小时
1/4 磅英尺 14.6 s @ 104 英里/小时
2000 脚 18.9 s @ 114 英里/小时

SQ5 TDI加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.6 秒
0 - 20 英里/小时 1.2 秒
0 - 30 英里/小时 1.8 秒
0 - 40 英里/小时 2.4 秒
0 - 50 英里/小时 3.4 秒
0 - 60 英里/小时 4.7 秒
0 - 70 英里/小时 6.7 秒
0 - 80 英里/小时 9.1 秒
0 - 90 英里/小时 11.9 秒
0 - 100 英里/小时 14.9 秒
0 - 110 英里/小时 18.0 秒
0 - 120 英里/小时 20.9 秒

SQ5 TDI加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.7 秒
0 - 30 公里/小时 1.1 秒
0 - 40 公里/小时 1.5 秒
0 - 50 公里/小时 1.9 秒
0 - 60 公里/小时 2.2 秒
0 - 70 公里/小时 2.7 秒
0 - 80 公里/小时 3.3 秒
0 - 90 公里/小时 4.1 秒
0 - 100 公里/小时 5.1 秒
0 - 110 公里/小时 6.3 秒
0 - 120 公里/小时 7.8 秒
0 - 130 公里/小时 9.4 秒
0 - 140 公里/小时 11.1 秒
0 - 150 公里/小时 12.9 秒
0 - 160 公里/小时 14.7 秒
0 - 170 公里/小时 16.6 秒
0 - 180 公里/小时 18.5 秒
0 - 190 公里/小时 20.3 秒
0 - 200 公里/小时 22.1 秒

SQ5 TDI距离加速度(米)

100 米 6.0 s @ 110 公里/小时
200 米 9.3 s @ 139 公里/小时
300 米 12.1 s @ 156 公里/小时
400 米 14.6 s @ 167 公里/小时
500 米 16.7 s @ 176 公里/小时
600 米 18.7 s @ 183 公里/小时
700 米 20.5 s @ 192 公里/小时

与Audi SQ5 TDI竞争的汽车


其他汽车从Audi