Image of Audi TT Roadster 2.0 TFSI

2007 Audi TT Roadster 2.0 TFSI Mk II 技术规格


整备质量 1386 公斤 (3056 磅)
推出年份 2007
发动机排量 2000 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 200 公制马力 (197 马力 / 147 千瓦)
最大扭矩 280 牛顿米 (207 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.3 秒
每小时0至100公里 6.7 秒
四分之一英里 15.6 s @ 96 英里/小时
最高速度 237 公里/小时 / 147 英里/小时


TT Roadster 2.0 TFSI距离加速度(英尺)

300 脚 6.8 s @ 63 英里/小时
1/8 磅英尺 10.4 s @ 81 英里/小时
1000 脚 13.2 s @ 89 英里/小时
1/4 磅英尺 15.6 s @ 96 英里/小时

TT Roadster 2.0 TFSI加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.4 秒
0 - 20 英里/小时 2.4 秒
0 - 30 英里/小时 3.2 秒
0 - 40 英里/小时 4.0 秒
0 - 50 英里/小时 4.9 秒
0 - 60 英里/小时 6.3 秒
0 - 70 英里/小时 8.4 秒
0 - 80 英里/小时 11.0 秒
0 - 90 英里/小时 13.9 秒

TT Roadster 2.0 TFSI加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.8 秒
0 - 20 公里/小时 1.6 秒
0 - 30 公里/小时 2.3 秒
0 - 40 公里/小时 2.8 秒
0 - 50 公里/小时 3.3 秒
0 - 60 公里/小时 3.8 秒
0 - 70 公里/小时 4.3 秒
0 - 80 公里/小时 4.9 秒
0 - 90 公里/小时 5.7 秒
0 - 100 公里/小时 6.7 秒
0 - 110 公里/小时 8.0 秒
0 - 120 公里/小时 9.5 秒
0 - 130 公里/小时 11.2 秒
0 - 140 公里/小时 13.0 秒
0 - 150 公里/小时 14.8 秒
0 - 160 公里/小时 16.5 秒

TT Roadster 2.0 TFSI距离加速度(米)

100 米 7.1 s @ 104 公里/小时
200 米 10.4 s @ 130 公里/小时
300 米 13.1 s @ 143 公里/小时
400 米 15.5 s @ 154 公里/小时

与Audi TT Roadster 2.0 TFSI竞争的汽车


其他汽车从Audi