Image of Bentley Continental Supersports Convertible

2010 Bentley Continental Supersports Convertible Mk I 技术规格


整备质量 2483 公斤 (5474 磅)
推出年份 2010
发动机排量 6000 立方厘米 (6.0 公升 / 366 立方英寸)
最大功率 630 公制马力 (621 马力 / 463 千瓦)
最大扭矩 800 牛顿米 (590 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 4.0 秒
每小时0至100公里 4.2 秒
四分之一英里 12.6 s @ 114 英里/小时
最高速度 325 公里/小时 / 202 英里/小时


Continental Supersports Convertible距离加速度(英尺)

300 脚 5.1 s @ 71 英里/小时
1/8 磅英尺 8.2 s @ 92 英里/小时
1000 脚 10.6 s @ 105 英里/小时
1/4 磅英尺 12.6 s @ 114 英里/小时
2000 脚 16.4 s @ 127 英里/小时
1/2 磅英尺 19.9 s @ 135 英里/小时
3000 脚 21.9 s @ 139 英里/小时
3500 脚 24.5 s @ 144 英里/小时
4000 脚 27.1 s @ 149 英里/小时
1 磅英尺 33.5 s @ 157 英里/小时

Continental Supersports Convertible加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.3 秒
0 - 20 英里/小时 0.9 秒
0 - 30 英里/小时 1.5 秒
0 - 40 英里/小时 2.2 秒
0 - 50 英里/小时 3.0 秒
0 - 60 英里/小时 4.0 秒
0 - 70 英里/小时 5.1 秒
0 - 80 英里/小时 6.4 秒
0 - 90 英里/小时 7.8 秒
0 - 100 英里/小时 9.6 秒
0 - 110 英里/小时 11.1 秒
0 - 120 英里/小时 13.6 秒
0 - 130 英里/小时 18.9 秒
0 - 140 英里/小时 26.0 秒
0 - 150 英里/小时 34.3 秒
0 - 160 英里/小时 43.4 秒
0 - 170 英里/小时 52.7 秒
0 - 180 英里/小时 61.8 秒

Continental Supersports Convertible加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.2 秒
0 - 20 公里/小时 0.5 秒
0 - 30 公里/小时 0.8 秒
0 - 40 公里/小时 1.2 秒
0 - 50 公里/小时 1.6 秒
0 - 60 公里/小时 2.0 秒
0 - 70 公里/小时 2.5 秒
0 - 80 公里/小时 3.0 秒
0 - 90 公里/小时 3.6 秒
0 - 100 公里/小时 4.2 秒
0 - 110 公里/小时 4.9 秒
0 - 120 公里/小时 5.6 秒
0 - 130 公里/小时 6.5 秒
0 - 140 公里/小时 7.4 秒
0 - 150 公里/小时 8.4 秒
0 - 160 公里/小时 9.5 秒
0 - 170 公里/小时 10.5 秒
0 - 180 公里/小时 11.4 秒
0 - 190 公里/小时 12.9 秒
0 - 200 公里/小时 15.5 秒
0 - 210 公里/小时 19.2 秒
0 - 220 公里/小时 23.5 秒
0 - 230 公里/小时 28.3 秒
0 - 240 公里/小时 33.6 秒
0 - 250 公里/小时 39.1 秒
0 - 260 公里/小时 44.8 秒
0 - 270 公里/小时 50.6 秒
0 - 280 公里/小时 56.3 秒
0 - 290 公里/小时 62.0 秒
0 - 300 公里/小时 67.3 秒

Continental Supersports Convertible距离加速度(米)

100 米 5.4 s @ 118 公里/小时
200 米 8.2 s @ 148 公里/小时
300 米 10.5 s @ 168 公里/小时
400 米 12.5 s @ 184 公里/小时
500 米 14.5 s @ 195 公里/小时
600 米 16.3 s @ 203 公里/小时
700 米 18.1 s @ 210 公里/小时
800 米 19.8 s @ 217 公里/小时
900 米 21.6 s @ 223 公里/小时
1 公里数 23.4 s @ 229 公里/小时
1.1 公里数 25.1 s @ 234 公里/小时
1.2 公里数 26.8 s @ 238 公里/小时
1.3 公里数 28.5 s @ 242 公里/小时
1.4 公里数 30.1 s @ 246 公里/小时
1.5 公里数 31.8 s @ 249 公里/小时

与Bentley Continental Supersports Convertible竞争的汽车


其他汽车从Bentley