Image of BMW 120d

2011 BMW 120d F20 技术规格


整备质量 1345 公斤 (2965 磅)
推出年份 2011
发动机排量 1995 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 184 公制马力 (181 马力 / 135 千瓦) @ 4000 rpm
最大扭矩 380 牛顿米 (280 磅英尺) @ 1750 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.7 秒
每小时0至100公里 7.2 秒
四分之一英里 16.1 s @ 94 英里/小时
最高速度 228 公里/小时 / 142 英里/小时


120d 距离加速度(英尺)

300 脚 6.9 s @ 60 英里/小时
1/8 磅英尺 10.6 s @ 79 英里/小时
1000 脚 13.7 s @ 89 英里/小时
1/4 磅英尺 16.1 s @ 94 英里/小时

120d 加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.0 秒
0 - 20 英里/小时 1.9 秒
0 - 30 英里/小时 2.7 秒
0 - 40 英里/小时 3.7 秒
0 - 50 英里/小时 5.0 秒
0 - 60 英里/小时 6.7 秒
0 - 70 英里/小时 9.4 秒
0 - 80 英里/小时 13.1 秒
0 - 90 英里/小时 16.8 秒

120d 加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.7 秒
0 - 20 公里/小时 1.2 秒
0 - 30 公里/小时 1.8 秒
0 - 40 公里/小时 2.3 秒
0 - 50 公里/小时 2.8 秒
0 - 60 公里/小时 3.4 秒
0 - 70 公里/小时 4.1 秒
0 - 80 公里/小时 5.0 秒
0 - 90 公里/小时 6.0 秒
0 - 100 公里/小时 7.2 秒
0 - 110 公里/小时 8.9 秒
0 - 120 公里/小时 11.0 秒
0 - 130 公里/小时 13.4 秒
0 - 140 公里/小时 15.7 秒
0 - 150 公里/小时 17.7 秒
0 - 160 公里/小时 19.1 秒

120d 距离加速度(米)

100 米 7.2 s @ 100 公里/小时
200 米 10.6 s @ 127 公里/小时
300 米 13.5 s @ 142 公里/小时
400 米 16.1 s @ 151 公里/小时
500 米 18.4 s @ 158 公里/小时

与BMW 120d 竞争的汽车


其他汽车从BMW