Image of BMW Z4 M Roadster

2006 BMW Z4 M Roadster 技术规格


整备质量 1444 公斤 (3183 磅)
推出年份 2006
发动机排量 3200 立方厘米 (3.2 公升 / 195 立方英寸)
最大功率 343 公制马力 (338 马力 / 252 千瓦)
最大扭矩 365 牛顿米 (269 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 4.6 秒
每小时0至100公里 4.9 秒
四分之一英里 13.8 s @ 115 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时


Z4 M Roadster距离加速度(英尺)

300 脚 5.7 s @ 69 英里/小时
1/8 磅英尺 9.2 s @ 93 英里/小时
1000 脚 11.7 s @ 106 英里/小时
1/4 磅英尺 13.8 s @ 115 英里/小时

Z4 M Roadster加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.7 秒
0 - 20 英里/小时 1.3 秒
0 - 30 英里/小时 1.9 秒
0 - 40 英里/小时 2.6 秒
0 - 50 英里/小时 3.5 秒
0 - 60 英里/小时 4.6 秒
0 - 70 英里/小时 6.2 秒
0 - 80 英里/小时 8.2 秒
0 - 90 英里/小时 10.5 秒
0 - 100 英里/小时 12.8 秒
0 - 110 英里/小时 14.9 秒
0 - 120 英里/小时 16.5 秒

Z4 M Roadster加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.5 秒
0 - 20 公里/小时 0.9 秒
0 - 30 公里/小时 1.2 秒
0 - 40 公里/小时 1.6 秒
0 - 50 公里/小时 2.0 秒
0 - 60 公里/小时 2.4 秒
0 - 70 公里/小时 2.9 秒
0 - 80 公里/小时 3.5 秒
0 - 90 公里/小时 4.1 秒
0 - 100 公里/小时 4.9 秒
0 - 110 公里/小时 5.9 秒
0 - 120 公里/小时 7.1 秒
0 - 130 公里/小时 8.4 秒
0 - 140 公里/小时 9.8 秒
0 - 150 公里/小时 11.3 秒
0 - 160 公里/小时 12.7 秒
0 - 170 公里/小时 14.0 秒
0 - 180 公里/小时 15.2 秒
0 - 190 公里/小时 16.2 秒
0 - 200 公里/小时 17.0 秒

Z4 M Roadster距离加速度(米)

100 米 6.0 s @ 115 公里/小时
200 米 9.1 s @ 150 公里/小时
300 米 11.6 s @ 171 公里/小时
400 米 13.7 s @ 184 公里/小时
500 米 15.6 s @ 194 公里/小时

与BMW Z4 M Roadster竞争的汽车


其他汽车从BMW