Image of Chevrolet Corvette Grand Sport

2010 Chevrolet Corvette Grand Sport C6 技术规格


整备质量 1542 公斤 (3400 磅)
推出年份 2010
发动机排量 6200 立方厘米 (6.2 公升 / 378 立方英寸)
最大功率 436 公制马力 (430 马力 / 321 千瓦)
最大扭矩 575 牛顿米 (424 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 4.5 秒
每小时0至100公里 4.8 秒
四分之一英里 13.0 s @ 116 英里/小时
最高速度 306 公里/小时 / 190 英里/小时


Corvette Grand Sport距离加速度(英尺)

300 脚 5.6 s @ 70 英里/小时
1/8 磅英尺 8.6 s @ 92 英里/小时
1000 脚 11.0 s @ 106 英里/小时
1/4 磅英尺 13.0 s @ 116 英里/小时
2000 脚 16.8 s @ 129 英里/小时
1/2 磅英尺 20.3 s @ 138 英里/小时
3000 脚 22.2 s @ 142 英里/小时
3500 脚 24.8 s @ 148 英里/小时
4000 脚 27.3 s @ 152 英里/小时
1 磅英尺 33.5 s @ 161 英里/小时

Corvette Grand Sport加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.7 秒
0 - 20 英里/小时 1.4 秒
0 - 30 英里/小时 2.1 秒
0 - 40 英里/小时 2.8 秒
0 - 50 英里/小时 3.6 秒
0 - 60 英里/小时 4.5 秒
0 - 70 英里/小时 5.6 秒
0 - 80 英里/小时 6.8 秒
0 - 90 英里/小时 8.3 秒
0 - 100 英里/小时 9.8 秒
0 - 110 英里/小时 11.2 秒
0 - 120 英里/小时 13.7 秒
0 - 130 英里/小时 18.1 秒
0 - 140 英里/小时 24.0 秒
0 - 150 英里/小时 30.8 秒
0 - 160 英里/小时 38.2 秒
0 - 170 英里/小时 45.7 秒
0 - 180 英里/小时 53.2 秒

Corvette Grand Sport加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.4 秒
0 - 20 公里/小时 0.8 秒
0 - 30 公里/小时 1.3 秒
0 - 40 公里/小时 1.7 秒
0 - 50 公里/小时 2.2 秒
0 - 60 公里/小时 2.6 秒
0 - 70 公里/小时 3.1 秒
0 - 80 公里/小时 3.6 秒
0 - 90 公里/小时 4.1 秒
0 - 100 公里/小时 4.8 秒
0 - 110 公里/小时 5.4 秒
0 - 120 公里/小时 6.1 秒
0 - 130 公里/小时 6.9 秒
0 - 140 公里/小时 7.8 秒
0 - 150 公里/小时 8.8 秒
0 - 160 公里/小时 9.7 秒
0 - 170 公里/小时 10.5 秒
0 - 180 公里/小时 11.6 秒
0 - 190 公里/小时 13.1 秒
0 - 200 公里/小时 15.3 秒
0 - 210 公里/小时 18.4 秒
0 - 220 公里/小时 21.9 秒
0 - 230 公里/小时 25.9 秒
0 - 240 公里/小时 30.2 秒
0 - 250 公里/小时 34.7 秒
0 - 260 公里/小时 39.3 秒
0 - 270 公里/小时 44.1 秒
0 - 280 公里/小时 48.7 秒
0 - 290 公里/小时 53.3 秒
0 - 300 公里/小时 57.7 秒

Corvette Grand Sport距离加速度(米)

100 米 5.9 s @ 116 公里/小时
200 米 8.6 s @ 148 公里/小时
300 米 10.9 s @ 170 公里/小时
400 米 13.0 s @ 186 公里/小时
500 米 14.8 s @ 197 公里/小时
600 米 16.6 s @ 206 公里/小时
700 米 18.4 s @ 214 公里/小时
800 米 20.2 s @ 221 公里/小时
900 米 22.0 s @ 228 公里/小时
1 公里数 23.7 s @ 234 公里/小时
1.1 公里数 25.4 s @ 239 公里/小时
1.2 公里数 27.0 s @ 244 公里/小时
1.3 公里数 28.7 s @ 248 公里/小时
1.4 公里数 30.2 s @ 252 公里/小时
1.5 公里数 31.8 s @ 255 公里/小时

与Chevrolet Corvette Grand Sport竞争的汽车


其他汽车从Chevrolet