Image of Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package

2011 Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package 技术规格


整备质量 1394 公斤 (3073 磅)
推出年份 2011
发动机排量 7000 立方厘米 (7.0 公升 / 427 立方英寸)
最大功率 512 公制马力 (505 马力 / 377 千瓦)
最大扭矩 637 牛顿米 (470 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 3.4 秒
每小时0至100公里 3.6 秒
最高速度 323 公里/小时 / 201 英里/小时


Corvette Z06 Z07 Package距离加速度(英尺)

300 脚 4.9 s @ 77 英里/小时

Corvette Z06 Z07 Package加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.5 秒
0 - 20 英里/小时 1.1 秒
0 - 30 英里/小时 1.6 秒
0 - 40 英里/小时 2.1 秒
0 - 50 英里/小时 2.7 秒
0 - 60 英里/小时 3.4 秒
0 - 70 英里/小时 4.3 秒
0 - 80 英里/小时 5.4 秒
0 - 90 英里/小时 6.5 秒

Corvette Z06 Z07 Package加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.6 秒
0 - 30 公里/小时 1.0 秒
0 - 40 公里/小时 1.3 秒
0 - 50 公里/小时 1.6 秒
0 - 60 公里/小时 2.0 秒
0 - 70 公里/小时 2.3 秒
0 - 80 公里/小时 2.7 秒
0 - 90 公里/小时 3.1 秒
0 - 100 公里/小时 3.6 秒
0 - 110 公里/小时 4.2 秒
0 - 120 公里/小时 4.8 秒
0 - 130 公里/小时 5.4 秒
0 - 140 公里/小时 6.1 秒
0 - 150 公里/小时 6.8 秒
0 - 160 公里/小时 7.5 秒

Corvette Z06 Z07 Package距离加速度(米)

100 米 5.2 s @ 128 公里/小时

与Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package竞争的汽车


其他汽车从Chevrolet