Image of Ford GT

2017 Ford GT Mk II 技术规格


推出年份 2017
发动机排量 3500 立方厘米 (3.5 公升 / 214 立方英寸)
最大功率 656 公制马力 (647 马力 / 482 千瓦) @ 6250 rpm
最大扭矩 746 牛顿米 (550 磅英尺) @ 5900 rpm
引擎位置 中置发动机
轮驱动 前轮驱动
每小时0到60英里 3.2 秒
每小时0至100公里 3.3 秒
四分之一英里 11.1 s @ 131 英里/小时
最高速度 348 公里/小时 / 216 英里/小时


GT距离加速度(英尺)

300 脚 4.7 s @ 81 英里/小时
1/8 磅英尺 7.3 s @ 107 英里/小时
1000 脚 9.3 s @ 122 英里/小时
1/4 磅英尺 11.1 s @ 131 英里/小时
2000 脚 14.7 s @ 145 英里/小时
1/2 磅英尺 17.9 s @ 155 英里/小时
3000 脚 19.6 s @ 159 英里/小时
3500 脚 21.8 s @ 164 英里/小时
4000 脚 23.9 s @ 168 英里/小时
1 磅英尺 29.0 s @ 177 英里/小时

GT加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.4 秒
0 - 20 英里/小时 0.9 秒
0 - 30 英里/小时 1.4 秒
0 - 40 英里/小时 2.0 秒
0 - 50 英里/小时 2.5 秒
0 - 60 英里/小时 3.2 秒
0 - 70 英里/小时 3.8 秒
0 - 80 英里/小时 4.6 秒
0 - 90 英里/小时 5.5 秒
0 - 100 英里/小时 6.4 秒
0 - 110 英里/小时 7.4 秒
0 - 120 英里/小时 8.8 秒
0 - 130 英里/小时 11.4 秒
0 - 140 英里/小时 14.6 秒
0 - 150 英里/小时 18.3 秒
0 - 160 英里/小时 22.4 秒
0 - 170 英里/小时 26.5 秒
0 - 180 英里/小时 30.6 秒

GT加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.6 秒
0 - 30 公里/小时 0.9 秒
0 - 40 公里/小时 1.2 秒
0 - 50 公里/小时 1.5 秒
0 - 60 公里/小时 1.8 秒
0 - 70 公里/小时 2.2 秒
0 - 80 公里/小时 2.5 秒
0 - 90 公里/小时 2.9 秒
0 - 100 公里/小时 3.3 秒
0 - 110 公里/小时 3.7 秒
0 - 120 公里/小时 4.2 秒
0 - 130 公里/小时 4.7 秒
0 - 140 公里/小时 5.2 秒
0 - 150 公里/小时 5.8 秒
0 - 160 公里/小时 6.4 秒
0 - 170 公里/小时 6.9 秒
0 - 180 公里/小时 7.6 秒
0 - 190 公里/小时 8.5 秒
0 - 200 公里/小时 9.8 秒
0 - 210 公里/小时 11.5 秒
0 - 220 公里/小时 13.5 秒
0 - 230 公里/小时 15.7 秒
0 - 240 公里/小时 18.0 秒
0 - 250 公里/小时 20.5 秒
0 - 260 公里/小时 23.0 秒
0 - 270 公里/小时 25.6 秒
0 - 280 公里/小时 28.1 秒
0 - 290 公里/小时 30.6 秒
0 - 300 公里/小时 33.0 秒

GT距离加速度(米)

100 米 4.9 s @ 135 公里/小时
200 米 7.3 s @ 172 公里/小时
300 米 9.2 s @ 195 公里/小时
400 米 11.1 s @ 210 公里/小时
500 米 12.8 s @ 222 公里/小时
600 米 14.6 s @ 233 公里/小时
700 米 16.2 s @ 241 公里/小时
800 米 17.8 s @ 249 公里/小时
900 米 19.4 s @ 255 公里/小时
1 公里数 20.9 s @ 260 公里/小时
1.1 公里数 22.3 s @ 265 公里/小时
1.2 公里数 23.7 s @ 269 公里/小时
1.3 公里数 25.0 s @ 273 公里/小时
1.4 公里数 26.3 s @ 277 公里/小时
1.5 公里数 27.6 s @ 281 公里/小时

与Ford GT竞争的汽车


其他汽车从Ford