Image of Ford Mustang Ecoboost

2015 Ford Mustang Ecoboost 技术规格


整备质量 1661 公斤 (3662 磅)
推出年份 2015
发动机排量 2261 立方厘米 (2.3 公升 / 138 立方英寸)
最大功率 314 公制马力 (310 马力 / 231 千瓦) @ 5500 rpm
最大扭矩 434 牛顿米 (320 磅英尺) @ 3000 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
基本价格 $42,000
每小时0到60英里 5.9 秒
每小时0至100公里 6.2 秒
四分之一英里 14.8 s @ 101 英里/小时
最高速度 240 公里/小时 / 149 英里/小时


Mustang Ecoboost距离加速度(英尺)

300 脚 6.4 s @ 63 英里/小时
1/8 磅英尺 10.0 s @ 83 英里/小时
1000 脚 12.6 s @ 93 英里/小时
1/4 磅英尺 14.8 s @ 101 英里/小时
2000 脚 19.2 s @ 113 英里/小时
1/2 磅英尺 22.9 s @ 122 英里/小时

Mustang Ecoboost加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.0 秒
0 - 20 英里/小时 2.0 秒
0 - 30 英里/小时 2.8 秒
0 - 40 英里/小时 3.6 秒
0 - 50 英里/小时 4.6 秒
0 - 60 英里/小时 5.9 秒
0 - 70 英里/小时 7.6 秒
0 - 80 英里/小时 9.5 秒
0 - 90 英里/小时 11.8 秒
0 - 100 英里/小时 14.6 秒
0 - 110 英里/小时 18.1 秒
0 - 120 英里/小时 22.1 秒

Mustang Ecoboost加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.6 秒
0 - 20 公里/小时 1.3 秒
0 - 30 公里/小时 1.8 秒
0 - 40 公里/小时 2.4 秒
0 - 50 公里/小时 2.9 秒
0 - 60 公里/小时 3.4 秒
0 - 70 公里/小时 3.9 秒
0 - 80 公里/小时 4.6 秒
0 - 90 公里/小时 5.3 秒
0 - 100 公里/小时 6.2 秒
0 - 110 公里/小时 7.3 秒
0 - 120 公里/小时 8.4 秒
0 - 130 公里/小时 9.7 秒
0 - 140 公里/小时 11.1 秒
0 - 150 公里/小时 12.6 秒
0 - 160 公里/小时 14.4 秒
0 - 170 公里/小时 16.5 秒
0 - 180 公里/小时 18.9 秒
0 - 190 公里/小时 21.4 秒
0 - 200 公里/小时 23.8 秒

Mustang Ecoboost距离加速度(米)

100 米 6.7 s @ 105 公里/小时
200 米 9.9 s @ 133 公里/小时
300 米 12.5 s @ 149 公里/小时
400 米 14.8 s @ 162 公里/小时
500 米 17.0 s @ 173 公里/小时
600 米 19.1 s @ 182 公里/小时
700 米 21.0 s @ 189 公里/小时
800 米 22.8 s @ 196 公里/小时

与Ford Mustang Ecoboost竞争的汽车


其他汽车从Ford