Image of Ford Mustang GT

1994 Ford Mustang GT 技术规格


整备质量 1545 公斤 (3406 磅)
推出年份 1994
发动机排量 4900 立方厘米 (4.9 公升 / 299 立方英寸)
最大功率 218 公制马力 (215 马力 / 160 千瓦) @ 4200 rpm
最大扭矩 386 牛顿米 (285 磅英尺) @ 3400 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.0 秒
每小时0至100公里 6.4 秒
四分之一英里 15.6 s @ 94 英里/小时
最高速度 221 公里/小时 / 137 英里/小时


Mustang GT距离加速度(英尺)

300 脚 6.7 s @ 64 英里/小时
1/8 磅英尺 10.4 s @ 81 英里/小时
1000 脚 13.2 s @ 89 英里/小时
1/4 磅英尺 15.6 s @ 94 英里/小时

Mustang GT加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.4 秒
0 - 20 英里/小时 2.4 秒
0 - 30 英里/小时 3.1 秒
0 - 40 英里/小时 3.7 秒
0 - 50 英里/小时 4.6 秒
0 - 60 英里/小时 6.0 秒
0 - 70 英里/小时 8.3 秒
0 - 80 英里/小时 11.3 秒
0 - 90 英里/小时 14.6 秒

Mustang GT加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.9 秒
0 - 20 公里/小时 1.7 秒
0 - 30 公里/小时 2.3 秒
0 - 40 公里/小时 2.8 秒
0 - 50 公里/小时 3.2 秒
0 - 60 公里/小时 3.5 秒
0 - 70 公里/小时 4.0 秒
0 - 80 公里/小时 4.5 秒
0 - 90 公里/小时 5.3 秒
0 - 100 公里/小时 6.4 秒
0 - 110 公里/小时 7.8 秒
0 - 120 公里/小时 9.6 秒
0 - 130 公里/小时 11.5 秒
0 - 140 公里/小时 13.6 秒
0 - 150 公里/小时 15.6 秒
0 - 160 公里/小时 17.6 秒

Mustang GT距离加速度(米)

100 米 7.0 s @ 106 公里/小时
200 米 10.3 s @ 131 公里/小时
300 米 13.1 s @ 142 公里/小时
400 米 15.6 s @ 151 公里/小时

与Ford Mustang GT竞争的汽车


其他汽车从Ford