Image of Porsche 911 Turbo S

1992 Porsche 911 Turbo S 964 技术规格


整备质量 1290 公斤 (2844 磅)
推出年份 1992
发动机排量 3300 立方厘米 (3.3 公升 / 201 立方英寸)
最大功率 381 公制马力 (375 马力 / 280 千瓦)
最大扭矩 490 牛顿米 (361 磅英尺)
引擎位置 后置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 4.7 秒
每小时0至100公里 5.0 秒
四分之一英里 13.6 s @ 117 英里/小时
最高速度 294 公里/小时 / 183 英里/小时


911 Turbo S距离加速度(英尺)

300 脚 5.7 s @ 69 英里/小时
1/8 磅英尺 9.1 s @ 94 英里/小时
1000 脚 11.6 s @ 108 英里/小时
1/4 磅英尺 13.6 s @ 117 英里/小时

911 Turbo S加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.7 秒
0 - 20 英里/小时 1.4 秒
0 - 30 英里/小时 2.0 秒
0 - 40 英里/小时 2.8 秒
0 - 50 英里/小时 3.6 秒
0 - 60 英里/小时 4.7 秒
0 - 70 英里/小时 6.1 秒
0 - 80 英里/小时 8.0 秒
0 - 90 英里/小时 10.0 秒
0 - 100 英里/小时 12.1 秒
0 - 110 英里/小时 13.9 秒
0 - 120 英里/小时 15.4 秒

911 Turbo S加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.5 秒
0 - 20 公里/小时 0.9 秒
0 - 30 公里/小时 1.3 秒
0 - 40 公里/小时 1.7 秒
0 - 50 公里/小时 2.1 秒
0 - 60 公里/小时 2.5 秒
0 - 70 公里/小时 3.0 秒
0 - 80 公里/小时 3.6 秒
0 - 90 公里/小时 4.2 秒
0 - 100 公里/小时 5.0 秒
0 - 110 公里/小时 5.8 秒
0 - 120 公里/小时 6.9 秒
0 - 130 公里/小时 8.1 秒
0 - 140 公里/小时 9.4 秒
0 - 150 公里/小时 10.7 秒
0 - 160 公里/小时 12.0 秒
0 - 170 公里/小时 13.2 秒
0 - 180 公里/小时 14.2 秒
0 - 190 公里/小时 15.1 秒
0 - 200 公里/小时 15.8 秒

911 Turbo S距离加速度(米)

100 米 6.0 s @ 115 公里/小时
200 米 9.1 s @ 151 公里/小时
300 米 11.5 s @ 173 公里/小时
400 米 13.5 s @ 188 公里/小时
500 米 15.4 s @ 198 公里/小时

与Porsche 911 Turbo S竞争的汽车


其他汽车从Porsche