Image of Renault Megane RS Trophy

2019 Renault Megane RS Trophy Mk IV 技术规格


0-60 英里/小时 5.3 秒
0-100 公里/小时 5.7 秒
四分之一英里 14.9 s @ 109 英里/小时
最高速度 259 公里/小时 / 161 英里/小时
价钱 $43,000
推出年份 2019
发动机排量 1798 立方厘米 (1.8 公升 / 110 立方英寸)
最大功率 300 公制马力 (296 马力 / 221 千瓦) @ 6000 rpm
最大扭矩 400 牛顿米 (295 磅英尺) @ 3200 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Renault Megane RS Trophy加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.8 秒
0-20 英里/小时 1.5 秒
0-30 英里/小时 2.2 秒
0-40 英里/小时 3.0 秒
0-50 英里/小时 4.0 秒
0-60 英里/小时 5.3 秒
0-70 英里/小时 7.3 秒
0-80 英里/小时 9.9 秒
0-90 英里/小时 12.8 秒
0-100 英里/小时 15.7 秒
0-110 英里/小时 18.4 秒
0-120 英里/小时 20.5 秒

Renault Megane RS Trophy距离加速度(英尺)

300 脚 6.1 s @ 65 英里/小时
1/8 磅英尺 9.8 s @ 88 英里/小时
1000 脚 12.6 s @ 101 英里/小时
四分之一英里 14.9 s @ 109 英里/小时
2000 脚 19.0 s @ 120 英里/小时

Renault Megane RS Trophy加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 1.0 秒
0-30 公里/小时 1.4 秒
0-40 公里/小时 1.8 秒
0-50 公里/小时 2.2 秒
0-60 公里/小时 2.7 秒
0-70 公里/小时 3.3 秒
0-80 公里/小时 3.9 秒
0-90 公里/小时 4.7 秒
0-100 公里/小时 5.7 秒
0-110 公里/小时 6.9 秒
0-120 公里/小时 8.4 秒
0-130 公里/小时 10.1 秒
0-140 公里/小时 11.9 秒
0-150 公里/小时 13.8 秒
0-160 公里/小时 15.6 秒
0-170 公里/小时 17.3 秒
0-180 公里/小时 18.9 秒
0-190 公里/小时 20.1 秒
0-200 公里/小时 21.1 秒

Renault Megane RS Trophy距离加速度(米)

100 米 6.4 s @ 108 公里/小时
200 米 9.7 s @ 141 公里/小时
300 米 12.5 s @ 161 公里/小时
400 米 14.8 s @ 175 公里/小时
500 米 16.9 s @ 185 公里/小时
600 米 18.8 s @ 192 公里/小时
700 米 20.7 s @ 199 公里/小时

与Renault Megane RS Trophy竞争的汽车


其他汽车从Renault