Image of RUF RT 35 Roadster

2013 RUF RT 35 Roadster 技术规格


整备质量 1640 公斤 (3616 磅)
推出年份 2013
发动机排量 3800 立方厘米 (3.8 公升 / 232 立方英寸)
最大功率 630 公制马力 (621 马力 / 463 千瓦) @ 6500 rpm
最大扭矩 825 牛顿米 (608 磅英尺) @ 3000 rpm
引擎位置 后置发动机
轮驱动 全轮驱动
基本价格 $359,000
每小时0到60英里 3.1 秒
每小时0至100公里 3.2 秒
四分之一英里 11.1 s @ 134 英里/小时
最高速度 338 公里/小时 / 210 英里/小时


RT 35 Roadster距离加速度(英尺)

300 脚 4.6 s @ 79 英里/小时
1/8 磅英尺 7.4 s @ 107 英里/小时
1000 脚 9.4 s @ 122 英里/小时
1/4 磅英尺 11.1 s @ 134 英里/小时
2000 脚 14.6 s @ 151 英里/小时
1/2 磅英尺 17.6 s @ 161 英里/小时
3000 脚 19.1 s @ 166 英里/小时
3500 脚 21.1 s @ 172 英里/小时
4000 脚 23.0 s @ 178 英里/小时

RT 35 Roadster加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.2 秒
0 - 20 英里/小时 0.6 秒
0 - 30 英里/小时 1.1 秒
0 - 40 英里/小时 1.7 秒
0 - 50 英里/小时 2.3 秒
0 - 60 英里/小时 3.1 秒
0 - 70 英里/小时 3.9 秒
0 - 80 英里/小时 4.6 秒
0 - 90 英里/小时 5.4 秒
0 - 100 英里/小时 6.3 秒
0 - 110 英里/小时 7.5 秒
0 - 120 英里/小时 8.9 秒
0 - 130 英里/小时 10.8 秒
0 - 140 英里/小时 13.0 秒
0 - 150 英里/小时 15.5 秒
0 - 160 英里/小时 18.3 秒
0 - 170 英里/小时 21.1 秒
0 - 180 英里/小时 23.8 秒

RT 35 Roadster加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.1 秒
0 - 20 公里/小时 0.3 秒
0 - 30 公里/小时 0.6 秒
0 - 40 公里/小时 0.9 秒
0 - 50 公里/小时 1.2 秒
0 - 60 公里/小时 1.5 秒
0 - 70 公里/小时 1.9 秒
0 - 80 公里/小时 2.3 秒
0 - 90 公里/小时 2.8 秒
0 - 100 公里/小时 3.2 秒
0 - 110 公里/小时 3.7 秒
0 - 120 公里/小时 4.2 秒
0 - 130 公里/小时 4.7 秒
0 - 140 公里/小时 5.2 秒
0 - 150 公里/小时 5.7 秒
0 - 160 公里/小时 6.3 秒
0 - 170 公里/小时 6.9 秒
0 - 180 公里/小时 7.7 秒
0 - 190 公里/小时 8.6 秒
0 - 200 公里/小时 9.7 秒
0 - 210 公里/小时 10.9 秒
0 - 220 公里/小时 12.2 秒
0 - 230 公里/小时 13.7 秒
0 - 240 公里/小时 15.3 秒
0 - 250 公里/小时 17.0 秒
0 - 260 公里/小时 18.7 秒
0 - 270 公里/小时 20.4 秒
0 - 280 公里/小时 22.2 秒
0 - 290 公里/小时 23.9 秒
0 - 300 公里/小时 25.5 秒

RT 35 Roadster距离加速度(米)

100 米 4.9 s @ 132 公里/小时
200 米 7.4 s @ 172 公里/小时
300 米 9.3 s @ 196 公里/小时
400 米 11.1 s @ 215 公里/小时
500 米 12.8 s @ 229 公里/小时
600 米 14.5 s @ 241 公里/小时
700 米 16.0 s @ 251 公里/小时
800 米 17.5 s @ 259 公里/小时
900 米 18.9 s @ 266 公里/小时
1 公里数 20.3 s @ 272 公里/小时
1.1 公里数 21.6 s @ 279 公里/小时
1.2 公里数 22.8 s @ 285 公里/小时
1.3 公里数 24.0 s @ 291 公里/小时
1.4 公里数 25.2 s @ 298 公里/小时

与RUF RT 35 Roadster竞争的汽车


其他汽车从RUF