Image of Seat Leon SC 2.0 TDI FR

2015 Seat Leon SC 2.0 TDI FR 5F 技术规格


0-60 英里/小时 6.8 秒
0-100 公里/小时 7.4 秒
四分之一英里 17.1 s @ 99 英里/小时
最高速度 228 公里/小时 / 142 英里/小时
整备质量 1349 公斤 (2974 磅)
推出年份 2015
发动机排量 1968 立方厘米 (2.0 公升 / 120 立方英寸)
最大功率 184 公制马力 (181 马力 / 135 千瓦) @ 3500 rpm
最大扭矩 380 牛顿米 (280 磅英尺) @ 1750 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Seat Leon SC 2.0 TDI FR加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.7 秒
0-30 英里/小时 2.4 秒
0-40 英里/小时 3.3 秒
0-50 英里/小时 4.7 秒
0-60 英里/小时 6.8 秒
0-70 英里/小时 10.1 秒
0-80 英里/小时 14.6 秒
0-90 英里/小时 19.8 秒
0-100 英里/小时 25.0 秒
0-110 英里/小时 29.8 秒
0-120 英里/小时 33.5 秒

Seat Leon SC 2.0 TDI FR距离加速度(英尺)

300 脚 7.0 s @ 60 英里/小时
1/8 磅英尺 10.8 s @ 78 英里/小时
1000 脚 14.2 s @ 91 英里/小时
四分之一英里 17.1 s @ 99 英里/小时
2000 脚 22.3 s @ 110 英里/小时
1/2 磅英尺 26.4 s @ 115 英里/小时
3000 脚 28.6 s @ 118 英里/小时
3500 脚 31.4 s @ 121 英里/小时
4000 脚 34.2 s @ 124 英里/小时

Seat Leon SC 2.0 TDI FR加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.6 秒
0-40 公里/小时 2.0 秒
0-50 公里/小时 2.5 秒
0-60 公里/小时 3.0 秒
0-70 公里/小时 3.7 秒
0-80 公里/小时 4.7 秒
0-90 公里/小时 5.9 秒
0-100 公里/小时 7.4 秒
0-110 公里/小时 9.4 秒
0-120 公里/小时 12.0 秒
0-130 公里/小时 15.0 秒
0-140 公里/小时 18.2 秒
0-150 公里/小时 21.5 秒
0-160 公里/小时 24.7 秒
0-170 公里/小时 27.8 秒
0-180 公里/小时 30.6 秒
0-190 公里/小时 32.9 秒
0-200 公里/小时 34.6 秒

Seat Leon SC 2.0 TDI FR距离加速度(米)

100 米 7.3 s @ 99 公里/小时
200 米 10.8 s @ 126 公里/小时
300 米 14.1 s @ 145 公里/小时
400 米 17.0 s @ 159 公里/小时
500 米 19.6 s @ 169 公里/小时
600 米 22.0 s @ 176 公里/小时
700 米 24.3 s @ 181 公里/小时
800 米 26.3 s @ 186 公里/小时
900 米 28.3 s @ 189 公里/小时
1 公里数 30.2 s @ 192 公里/小时
1.1 公里数 32.0 s @ 196 公里/小时
1.2 公里数 33.9 s @ 199 公里/小时

与Seat Leon SC 2.0 TDI FR竞争的汽车


其他汽车从Seat