Image of VW Golf 2.0 TDI

2005 VW Golf 2.0 TDI Mk V 技术规格


整备质量 1281 公斤 (2824 磅)
推出年份 2005
发动机排量 2000 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 140 公制马力 (138 马力 / 103 千瓦)
最大扭矩 320 牛顿米 (236 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动
每小时0到60英里 8.7 秒
每小时0至100公里 9.3 秒
四分之一英里 17.9 s @ 89 英里/小时
最高速度 205 公里/小时 / 127 英里/小时


Golf 2.0 TDI距离加速度(英尺)

300 脚 7.9 s @ 55 英里/小时
1/8 磅英尺 11.8 s @ 72 英里/小时
1000 脚 15.2 s @ 83 英里/小时
1/4 磅英尺 17.9 s @ 89 英里/小时
2000 脚 23.0 s @ 97 英里/小时

Golf 2.0 TDI加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.3 秒
0 - 20 英里/小时 2.4 秒
0 - 30 英里/小时 3.5 秒
0 - 40 英里/小时 4.7 秒
0 - 50 英里/小时 6.4 秒
0 - 60 英里/小时 8.7 秒
0 - 70 英里/小时 12.3 秒
0 - 80 英里/小时 17.2 秒
0 - 90 英里/小时 22.1 秒

Golf 2.0 TDI加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.9 秒
0 - 20 公里/小时 1.6 秒
0 - 30 公里/小时 2.2 秒
0 - 40 公里/小时 2.9 秒
0 - 50 公里/小时 3.6 秒
0 - 60 公里/小时 4.3 秒
0 - 70 公里/小时 5.2 秒
0 - 80 公里/小时 6.3 秒
0 - 90 公里/小时 7.7 秒
0 - 100 公里/小时 9.3 秒
0 - 110 公里/小时 11.5 秒
0 - 120 公里/小时 14.4 秒
0 - 130 公里/小时 17.6 秒
0 - 140 公里/小时 20.7 秒
0 - 150 公里/小时 23.4 秒
0 - 160 公里/小时 25.2 秒

Golf 2.0 TDI距离加速度(米)

100 米 8.2 s @ 91 公里/小时
200 米 11.8 s @ 116 公里/小时
300 米 15.0 s @ 132 公里/小时
400 米 17.9 s @ 143 公里/小时
500 米 20.4 s @ 150 公里/小时
600 米 22.8 s @ 155 公里/小时
700 米 25.1 s @ 160 公里/小时

与VW Golf 2.0 TDI竞争的汽车


其他汽车从VW