Image of VW Passat CC 2.0 TDI 4MOTION

2008 VW Passat CC 2.0 TDI 4MOTION 技术规格


整备质量 1630 公斤 (3594 磅)
推出年份 2008
发动机排量 2000 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 170 公制马力 (168 马力 / 125 千瓦)
最大扭矩 350 牛顿米 (258 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 8.3 秒
每小时0至100公里 8.8 秒
四分之一英里 17.3 s @ 92 英里/小时
最高速度 221 公里/小时 / 137 英里/小时


Passat CC 2.0 TDI 4MOTION距离加速度(英尺)

300 脚 7.6 s @ 56 英里/小时
1/8 磅英尺 11.5 s @ 74 英里/小时
1000 脚 14.7 s @ 85 英里/小时
1/4 磅英尺 17.3 s @ 92 英里/小时

Passat CC 2.0 TDI 4MOTION加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.3 秒
0 - 20 英里/小时 2.4 秒
0 - 30 英里/小时 3.5 秒
0 - 40 英里/小时 4.8 秒
0 - 50 英里/小时 6.3 秒
0 - 60 英里/小时 8.3 秒
0 - 70 英里/小时 11.2 秒
0 - 80 英里/小时 15.1 秒
0 - 90 英里/小时 18.9 秒

Passat CC 2.0 TDI 4MOTION加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.8 秒
0 - 20 公里/小时 1.6 秒
0 - 30 公里/小时 2.3 秒
0 - 40 公里/小时 2.9 秒
0 - 50 公里/小时 3.6 秒
0 - 60 公里/小时 4.4 秒
0 - 70 公里/小时 5.3 秒
0 - 80 公里/小时 6.3 秒
0 - 90 公里/小时 7.4 秒
0 - 100 公里/小时 8.8 秒
0 - 110 公里/小时 10.6 秒
0 - 120 公里/小时 12.9 秒
0 - 130 公里/小时 15.4 秒
0 - 140 公里/小时 17.8 秒
0 - 150 公里/小时 19.9 秒
0 - 160 公里/小时 21.3 秒

Passat CC 2.0 TDI 4MOTION距离加速度(米)

100 米 8.0 s @ 93 公里/小时
200 米 11.5 s @ 119 公里/小时
300 米 14.6 s @ 137 公里/小时
400 米 17.2 s @ 148 公里/小时
500 米 19.6 s @ 155 公里/小时

与VW Passat CC 2.0 TDI 4MOTION竞争的汽车


其他汽车从VW