Image of VW Touareg V10 TDI

2005 VW Touareg V10 TDI Mk I facelift 技术规格


整备质量 2602 公斤 (5736 磅)
推出年份 2005
发动机排量 5000 立方厘米 (5.0 公升 / 305 立方英寸)
最大功率 313 公制马力 (308 马力 / 230 千瓦)
最大扭矩 750 牛顿米 (553 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动
每小时0到60英里 7.3 秒
每小时0至100公里 7.8 秒
四分之一英里 16.5 s @ 94 英里/小时
最高速度 231 公里/小时 / 144 英里/小时


Touareg V10 TDI距离加速度(英尺)

300 脚 7.2 s @ 58 英里/小时
1/8 磅英尺 11.0 s @ 77 英里/小时
1000 脚 14.0 s @ 87 英里/小时
1/4 磅英尺 16.5 s @ 94 英里/小时

Touareg V10 TDI加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.1 秒
0 - 20 英里/小时 2.1 秒
0 - 30 英里/小时 3.0 秒
0 - 40 英里/小时 4.1 秒
0 - 50 英里/小时 5.5 秒
0 - 60 英里/小时 7.3 秒
0 - 70 英里/小时 10.1 秒
0 - 80 英里/小时 13.8 秒
0 - 90 英里/小时 17.4 秒

Touareg V10 TDI加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.7 秒
0 - 20 公里/小时 1.4 秒
0 - 30 公里/小时 2.0 秒
0 - 40 公里/小时 2.5 秒
0 - 50 公里/小时 3.1 秒
0 - 60 公里/小时 3.8 秒
0 - 70 公里/小时 4.6 秒
0 - 80 公里/小时 5.5 秒
0 - 90 公里/小时 6.5 秒
0 - 100 公里/小时 7.8 秒
0 - 110 公里/小时 9.5 秒
0 - 120 公里/小时 11.7 秒
0 - 130 公里/小时 14.1 秒
0 - 140 公里/小时 16.4 秒
0 - 150 公里/小时 18.4 秒
0 - 160 公里/小时 19.8 秒

Touareg V10 TDI距离加速度(米)

100 米 7.5 s @ 97 公里/小时
200 米 10.9 s @ 124 公里/小时
300 米 13.9 s @ 140 公里/小时
400 米 16.5 s @ 150 公里/小时
500 米 18.8 s @ 157 公里/小时

与VW Touareg V10 TDI竞争的汽车


其他汽车从VW