Image of Pontiac Firebird  Trans Am  RA lll

1970 Pontiac Firebird Trans Am RA lll 技术规格


0-60 英里/小时 5.6 秒
0-100 公里/小时 5.9 秒
四分之一英里 14.9 s @ 109 英里/小时
最高速度 237 公里/小时 / 147 英里/小时
整备质量 1691 公斤 (3728 磅)
推出年份 1970
发动机排量 4000 立方厘米 (4.0 公升 / 244 立方英寸)
最大功率 350 公制马力 (345 马力 / 257 千瓦) @ 5000 rpm
最大扭矩 583 牛顿米 (430 磅英尺) @ 3400 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Pontiac Firebird Trans Am RA lll加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.9 秒
0-20 英里/小时 1.6 秒
0-30 英里/小时 2.3 秒
0-40 英里/小时 3.1 秒
0-50 英里/小时 4.2 秒
0-60 英里/小时 5.6 秒
0-70 英里/小时 7.4 秒
0-80 英里/小时 9.9 秒
0-90 英里/小时 12.7 秒
0-100 英里/小时 15.5 秒
0-110 英里/小时 18.0 秒
0-120 英里/小时 20.0 秒

Pontiac Firebird Trans Am RA lll距离加速度(英尺)

300 脚 6.2 s @ 64 英里/小时
1/8 磅英尺 9.9 s @ 87 英里/小时
1000 脚 12.7 s @ 101 英里/小时
四分之一英里 14.9 s @ 109 英里/小时
2000 脚 19.0 s @ 121 英里/小时

Pontiac Firebird Trans Am RA lll加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.6 秒
0-20 公里/小时 1.0 秒
0-30 公里/小时 1.5 秒
0-40 公里/小时 1.9 秒
0-50 公里/小时 2.4 秒
0-60 公里/小时 2.9 秒
0-70 公里/小时 3.5 秒
0-80 公里/小时 4.2 秒
0-90 公里/小时 5.0 秒
0-100 公里/小时 5.9 秒
0-110 公里/小时 7.1 秒
0-120 公里/小时 8.5 秒
0-130 公里/小时 10.1 秒
0-140 公里/小时 11.9 秒
0-150 公里/小时 13.6 秒
0-160 公里/小时 15.4 秒
0-170 公里/小时 17.0 秒
0-180 公里/小时 18.5 秒
0-190 公里/小时 19.7 秒
0-200 公里/小时 20.6 秒

Pontiac Firebird Trans Am RA lll距离加速度(米)

100 米 6.5 s @ 107 公里/小时
200 米 9.8 s @ 140 公里/小时
300 米 12.6 s @ 161 公里/小时
400 米 14.9 s @ 175 公里/小时
500 米 16.9 s @ 186 公里/小时
600 米 18.8 s @ 194 公里/小时

与Pontiac Firebird Trans Am RA lll竞争的汽车


其他汽车从Pontiac