Image of Renault Megane RS

2018 Renault Megane RS MK IV 技术规格


整备质量 1505 公斤 (3318 磅)
推出年份 2018
发动机排量 1798 立方厘米 (1.8 公升 / 110 立方英寸)
最大功率 280 公制马力 (276 马力 / 206 千瓦) @ 6000 rpm
最大扭矩 390 牛顿米 (288 磅英尺) @ 2400 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动
基本价格 $38,000
每小时0到60英里 5.9 秒
每小时0至100公里 6.3 秒
四分之一英里 15.7 s @ 105 英里/小时
最高速度 255 公里/小时 / 158 英里/小时


Megane RS 距离加速度(英尺)

300 脚 6.4 s @ 63 英里/小时
1/8 磅英尺 10.2 s @ 84 英里/小时
1000 脚 13.2 s @ 97 英里/小时
1/4 磅英尺 15.7 s @ 105 英里/小时
2000 脚 20.1 s @ 116 英里/小时
1/2 磅英尺 23.8 s @ 123 英里/小时

Megane RS 加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.9 秒
0 - 20 英里/小时 1.6 秒
0 - 30 英里/小时 2.3 秒
0 - 40 英里/小时 3.2 秒
0 - 50 英里/小时 4.3 秒
0 - 60 英里/小时 5.9 秒
0 - 70 英里/小时 8.2 秒
0 - 80 英里/小时 11.3 秒
0 - 90 英里/小时 14.8 秒
0 - 100 英里/小时 18.3 秒
0 - 110 英里/小时 21.6 秒
0 - 120 英里/小时 24.1 秒

Megane RS 加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.6 秒
0 - 20 公里/小时 1.1 秒
0 - 30 公里/小时 1.5 秒
0 - 40 公里/小时 1.9 秒
0 - 50 公里/小时 2.4 秒
0 - 60 公里/小时 2.9 秒
0 - 70 公里/小时 3.5 秒
0 - 80 公里/小时 4.3 秒
0 - 90 公里/小时 5.2 秒
0 - 100 公里/小时 6.3 秒
0 - 110 公里/小时 7.7 秒
0 - 120 公里/小时 9.5 秒
0 - 130 公里/小时 11.5 秒
0 - 140 公里/小时 13.7 秒
0 - 150 公里/小时 15.9 秒
0 - 160 公里/小时 18.1 秒
0 - 170 公里/小时 20.2 秒
0 - 180 公里/小时 22.1 秒
0 - 190 公里/小时 23.6 秒
0 - 200 公里/小时 24.8 秒

Megane RS 距离加速度(米)

100 米 6.7 s @ 104 公里/小时
200 米 10.1 s @ 135 公里/小时
300 米 13.1 s @ 155 公里/小时
400 米 15.6 s @ 169 公里/小时
500 米 17.9 s @ 178 公里/小时
600 米 19.9 s @ 186 公里/小时
700 米 21.8 s @ 192 公里/小时
800 米 23.7 s @ 197 公里/小时

与Renault Megane RS 竞争的汽车


其他汽车从Renault