Image of Audi A3 1.8 TFSI

2012 Audi A3 1.8 TFSI 8V 技术规格


0-60 英里/小时 6.7 秒
0-100 公里/小时 7.3 秒
四分之一英里 17.0 s @ 99 英里/小时
最高速度 232 公里/小时 / 144 英里/小时
价钱 $31,000
整备质量 1250 公斤 (2756 磅)
推出年份 2012
发动机排量 1798 立方厘米 (1.8 公升 / 110 立方英寸)
最大功率 180 公制马力 (178 马力 / 132 千瓦) @ 5100 rpm
最大扭矩 250 牛顿米 (184 磅英尺) @ 1250 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Audi A3 1.8 TFSI加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.7 秒
0-30 英里/小时 2.4 秒
0-40 英里/小时 3.3 秒
0-50 英里/小时 4.7 秒
0-60 英里/小时 6.7 秒
0-70 英里/小时 9.9 秒
0-80 英里/小时 14.3 秒
0-90 英里/小时 19.4 秒
0-100 英里/小时 24.5 秒
0-110 英里/小时 29.2 秒
0-120 英里/小时 32.8 秒

Audi A3 1.8 TFSI距离加速度(英尺)

300 脚 6.9 s @ 60 英里/小时
1/8 磅英尺 10.8 s @ 79 英里/小时
1000 脚 14.1 s @ 91 英里/小时
四分之一英里 17.0 s @ 99 英里/小时
2000 脚 22.1 s @ 110 英里/小时
1/2 磅英尺 26.2 s @ 116 英里/小时
3000 脚 28.4 s @ 118 英里/小时
3500 脚 31.2 s @ 121 英里/小时

Audi A3 1.8 TFSI加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.6 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.6 秒
0-40 公里/小时 2.0 秒
0-50 公里/小时 2.4 秒
0-60 公里/小时 3.0 秒
0-70 公里/小时 3.7 秒
0-80 公里/小时 4.6 秒
0-90 公里/小时 5.8 秒
0-100 公里/小时 7.3 秒
0-110 公里/小时 9.3 秒
0-120 公里/小时 11.8 秒
0-130 公里/小时 14.7 秒
0-140 公里/小时 17.8 秒
0-150 公里/小时 21.1 秒
0-160 公里/小时 24.2 秒
0-170 公里/小时 27.3 秒
0-180 公里/小时 30.0 秒
0-190 公里/小时 32.2 秒
0-200 公里/小时 33.9 秒

Audi A3 1.8 TFSI距离加速度(米)

100 米 7.2 s @ 99 公里/小时
200 米 10.7 s @ 127 公里/小时
300 米 14.0 s @ 146 公里/小时
400 米 16.9 s @ 160 公里/小时
500 米 19.5 s @ 169 公里/小时
600 米 21.9 s @ 176 公里/小时
700 米 24.1 s @ 182 公里/小时
800 米 26.2 s @ 186 公里/小时
900 米 28.1 s @ 190 公里/小时
1 公里数 30.0 s @ 193 公里/小时
1.1 公里数 31.8 s @ 196 公里/小时
1.2 公里数 33.6 s @ 199 公里/小时

其他汽车从Audi