Image of Audi A6 3.0 TDI Quattro

2015 Audi A6 3.0 TDI Quattro C7 facelift 272 PS 技术规格


0-60 英里/小时 5.1 秒
0-100 公里/小时 5.5 秒
四分之一英里 15.2 s @ 107 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时
价钱 $60,000
整备质量 1920 公斤 (4233 磅)
推出年份 2015
发动机排量 2967 立方厘米 (3.0 公升 / 181 立方英寸)
最大功率 272 公制马力 (268 马力 / 200 千瓦) @ 3500 rpm
最大扭矩 580 牛顿米 (428 磅英尺) @ 1250 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Audi A6 3.0 TDI Quattro加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.7 秒
0-20 英里/小时 1.3 秒
0-30 英里/小时 1.8 秒
0-40 英里/小时 2.5 秒
0-50 英里/小时 3.5 秒
0-60 英里/小时 5.1 秒
0-70 英里/小时 7.3 秒
0-80 英里/小时 10.5 秒
0-90 英里/小时 14.1 秒
0-100 英里/小时 17.7 秒
0-110 英里/小时 21.1 秒
0-120 英里/小时 23.6 秒

Audi A6 3.0 TDI Quattro距离加速度(英尺)

300 脚 6.0 s @ 66 英里/小时
1/8 磅英尺 9.7 s @ 88 英里/小时
1000 脚 12.7 s @ 100 英里/小时
四分之一英里 15.2 s @ 107 英里/小时
2000 脚 19.6 s @ 117 英里/小时
1/2 磅英尺 23.2 s @ 122 英里/小时

Audi A6 3.0 TDI Quattro加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 0.9 秒
0-30 公里/小时 1.2 秒
0-40 公里/小时 1.5 秒
0-50 公里/小时 1.9 秒
0-60 公里/小时 2.3 秒
0-70 公里/小时 2.8 秒
0-80 公里/小时 3.5 秒
0-90 公里/小时 4.4 秒
0-100 公里/小时 5.5 秒
0-110 公里/小时 6.9 秒
0-120 公里/小时 8.7 秒
0-130 公里/小时 10.8 秒
0-140 公里/小时 13.0 秒
0-150 公里/小时 15.3 秒
0-160 公里/小时 17.5 秒
0-170 公里/小时 19.7 秒
0-180 公里/小时 21.6 秒
0-190 公里/小时 23.2 秒
0-200 公里/小时 24.4 秒

Audi A6 3.0 TDI Quattro距离加速度(米)

100 米 6.3 s @ 109 公里/小时
200 米 9.7 s @ 141 公里/小时
300 米 12.6 s @ 160 公里/小时
400 米 15.1 s @ 172 公里/小时
500 米 17.4 s @ 181 公里/小时
600 米 19.4 s @ 187 公里/小时
700 米 21.3 s @ 192 公里/小时
800 米 23.1 s @ 197 公里/小时

其他汽车从Audi