Image of Audi Q5 40 TDI

2019 Audi Q5 40 TDI FY 技术规格


0-60 英里/小时 7.2 秒
0-100 公里/小时 7.9 秒
四分之一英里 17.7 s @ 97 英里/小时
最高速度 223 公里/小时 / 138 英里/小时
价钱 $54,000
推出年份 2019
发动机排量 1968 立方厘米 (2.0 公升 / 120 立方英寸)
最大功率 204 公制马力 (201 马力 / 150 千瓦)
最大扭矩 400 牛顿米 (295 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Audi Q5 40 TDI加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.5 秒
0-30 英里/小时 2.1 秒
0-40 英里/小时 3.0 秒
0-50 英里/小时 4.5 秒
0-60 英里/小时 7.2 秒
0-70 英里/小时 11.4 秒
0-80 英里/小时 17.3 秒
0-90 英里/小时 24.2 秒
0-100 英里/小时 31.3 秒
0-110 英里/小时 37.8 秒
0-120 英里/小时 42.7 秒

Audi Q5 40 TDI距离加速度(英尺)

300 脚 7.2 s @ 58 英里/小时
1/8 磅英尺 11.1 s @ 76 英里/小时
1000 脚 14.6 s @ 88 英里/小时
四分之一英里 17.7 s @ 97 英里/小时
2000 脚 23.5 s @ 108 英里/小时
1/2 磅英尺 28.2 s @ 113 英里/小时
3000 脚 30.6 s @ 115 英里/小时
3500 脚 33.7 s @ 118 英里/小时
4000 脚 36.7 s @ 119 英里/小时
1 磅英尺 43.8 s @ 124 英里/小时

Audi Q5 40 TDI加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.1 秒
0-30 公里/小时 1.5 秒
0-40 公里/小时 1.8 秒
0-50 公里/小时 2.2 秒
0-60 公里/小时 2.7 秒
0-70 公里/小时 3.4 秒
0-80 公里/小时 4.5 秒
0-90 公里/小时 5.9 秒
0-100 公里/小时 7.9 秒
0-110 公里/小时 10.5 秒
0-120 公里/小时 13.9 秒
0-130 公里/小时 17.8 秒
0-140 公里/小时 22.1 秒
0-150 公里/小时 26.5 秒
0-160 公里/小时 30.9 秒
0-170 公里/小时 35.1 秒
0-180 公里/小时 38.8 秒
0-190 公里/小时 41.9 秒
0-200 公里/小时 44.2 秒

Audi Q5 40 TDI距离加速度(米)

100 米 7.5 s @ 97 公里/小时
200 米 11.1 s @ 122 公里/小时
300 米 14.5 s @ 141 公里/小时
400 米 17.6 s @ 155 公里/小时
500 米 20.5 s @ 166 公里/小时
600 米 23.2 s @ 173 公里/小时
700 米 25.7 s @ 178 公里/小时
800 米 28.1 s @ 182 公里/小时
900 米 30.3 s @ 185 公里/小时
1 公里数 32.4 s @ 188 公里/小时
1.1 公里数 34.4 s @ 190 公里/小时
1.2 公里数 36.3 s @ 192 公里/小时
1.3 公里数 38.2 s @ 193 公里/小时
1.4 公里数 40.1 s @ 195 公里/小时
1.5 公里数 41.9 s @ 197 公里/小时

其他汽车从Audi