Image of Audi TT Roadster 1.8 T

1998 Audi TT Roadster 1.8 T Mk I 180 PS 技术规格


0-60 英里/小时 7.4 秒
0-100 公里/小时 8.2 秒
四分之一英里 17.8 s @ 96 英里/小时
最高速度 223 公里/小时 / 139 英里/小时
多年的生产 1998 - 2005
发动机排量 1781 立方厘米 (1.8 公升 / 109 立方英寸)
最大功率 180 公制马力 (178 马力 / 132 千瓦)
最大扭矩 235 牛顿米 (173 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Audi TT Roadster 1.8 T加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.7 秒
0-30 英里/小时 2.3 秒
0-40 英里/小时 3.3 秒
0-50 英里/小时 4.9 秒
0-60 英里/小时 7.4 秒
0-70 英里/小时 11.5 秒
0-80 英里/小时 17.1 秒
0-90 英里/小时 23.7 秒
0-100 英里/小时 30.4 秒
0-110 英里/小时 36.5 秒
0-120 英里/小时 41.2 秒

Audi TT Roadster 1.8 T距离加速度(英尺)

300 脚 7.3 s @ 58 英里/小时
1/8 磅英尺 11.3 s @ 75 英里/小时
1000 脚 14.8 s @ 88 英里/小时
四分之一英里 17.8 s @ 96 英里/小时
2000 脚 23.5 s @ 107 英里/小时
1/2 磅英尺 28.1 s @ 113 英里/小时
3000 脚 30.5 s @ 115 英里/小时
3500 脚 33.6 s @ 117 英里/小时
4000 脚 36.5 s @ 120 英里/小时

Audi TT Roadster 1.8 T加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.6 秒
0-40 公里/小时 2.0 秒
0-50 公里/小时 2.4 秒
0-60 公里/小时 3.0 秒
0-70 公里/小时 3.8 秒
0-80 公里/小时 4.8 秒
0-90 公里/小时 6.3 秒
0-100 公里/小时 8.2 秒
0-110 公里/小时 10.7 秒
0-120 公里/小时 13.9 秒
0-130 公里/小时 17.6 秒
0-140 公里/小时 21.7 秒
0-150 公里/小时 25.9 秒
0-160 公里/小时 30.0 秒
0-170 公里/小时 34.0 秒
0-180 公里/小时 37.5 秒
0-190 公里/小时 40.4 秒
0-200 公里/小时 42.6 秒

Audi TT Roadster 1.8 T距离加速度(米)

100 米 7.6 s @ 96 公里/小时
200 米 11.2 s @ 121 公里/小时
300 米 14.6 s @ 140 公里/小时
400 米 17.7 s @ 154 公里/小时
500 米 20.6 s @ 164 公里/小时
600 米 23.3 s @ 172 公里/小时
700 米 25.7 s @ 177 公里/小时
800 米 28.0 s @ 181 公里/小时
900 米 30.2 s @ 185 公里/小时
1 公里数 32.2 s @ 187 公里/小时
1.1 公里数 34.2 s @ 190 公里/小时
1.2 公里数 36.1 s @ 192 公里/小时
1.3 公里数 38.0 s @ 194 公里/小时
1.4 公里数 39.8 s @ 196 公里/小时
1.5 公里数 41.6 s @ 199 公里/小时

其他汽车从Audi