Image of Chevrolet Corvette C6 Z51

2008 Chevrolet Corvette C6 Z51 技术规格


0-60 英里/小时 3.9 秒
0-100 公里/小时 4.1 秒
四分之一英里 12.9 s @ 117 英里/小时
最高速度 307 公里/小时 / 191 英里/小时
整备质量 1459 公斤 (3217 磅)
推出年份 2008
发动机排量 6200 立方厘米 (6.2 公升 / 378 立方英寸)
最大功率 442 公制马力 (436 马力 / 325 千瓦)
最大扭矩 580 牛顿米 (428 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Chevrolet Corvette C6 Z51加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.1 秒
0-30 英里/小时 1.6 秒
0-40 英里/小时 2.2 秒
0-50 英里/小时 2.9 秒
0-60 英里/小时 3.9 秒
0-70 英里/小时 4.9 秒
0-80 英里/小时 5.8 秒
0-90 英里/小时 6.8 秒
0-100 英里/小时 8.2 秒
0-110 英里/小时 10.2 秒
0-120 英里/小时 13.2 秒
0-130 英里/小时 17.5 秒
0-140 英里/小时 23.7 秒
0-150 英里/小时 31.2 秒
0-160 英里/小时 38.9 秒
0-170 英里/小时 46.1 秒
0-180 英里/小时 51.9 秒

Chevrolet Corvette C6 Z51距离加速度(英尺)

300 脚 5.3 s @ 74 英里/小时
1/8 磅英尺 8.6 s @ 98 英里/小时
1000 脚 11.0 s @ 109 英里/小时
四分之一英里 12.9 s @ 117 英里/小时
2000 脚 16.7 s @ 131 英里/小时
1/2 磅英尺 20.1 s @ 142 英里/小时
3000 脚 22.0 s @ 147 英里/小时
3500 脚 24.6 s @ 153 英里/小时
4000 脚 27.1 s @ 158 英里/小时
1 磅英尺 33.1 s @ 168 英里/小时

Chevrolet Corvette C6 Z51加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 1.0 秒
0-40 公里/小时 1.3 秒
0-50 公里/小时 1.6 秒
0-60 公里/小时 2.0 秒
0-70 公里/小时 2.4 秒
0-80 公里/小时 2.9 秒
0-90 公里/小时 3.4 秒
0-100 公里/小时 4.1 秒
0-110 公里/小时 4.8 秒
0-120 公里/小时 5.4 秒
0-130 公里/小时 5.9 秒
0-140 公里/小时 6.5 秒
0-150 公里/小时 7.2 秒
0-160 公里/小时 8.1 秒
0-170 公里/小时 9.3 秒
0-180 公里/小时 10.7 秒
0-190 公里/小时 12.5 秒
0-200 公里/小时 14.8 秒
0-210 公里/小时 17.8 秒
0-220 公里/小时 21.5 秒
0-230 公里/小时 25.8 秒
0-240 公里/小时 30.5 秒
0-250 公里/小时 35.3 秒
0-260 公里/小时 40.1 秒
0-270 公里/小时 44.6 秒
0-280 公里/小时 48.6 秒
0-290 公里/小时 52.0 秒
0-300 公里/小时 54.5 秒

Chevrolet Corvette C6 Z51距离加速度(米)

100 米 5.6 s @ 123 公里/小时
200 米 8.5 s @ 157 公里/小时
300 米 10.9 s @ 176 公里/小时
400 米 12.9 s @ 188 公里/小时
500 米 14.7 s @ 199 公里/小时
600 米 16.5 s @ 210 公里/小时
700 米 18.3 s @ 219 公里/小时
800 米 20.0 s @ 227 公里/小时
900 米 21.8 s @ 235 公里/小时
1 公里数 23.5 s @ 242 公里/小时
1.1 公里数 25.2 s @ 248 公里/小时
1.2 公里数 26.8 s @ 253 公里/小时
1.3 公里数 28.4 s @ 258 公里/小时
1.4 公里数 29.9 s @ 262 公里/小时
1.5 公里数 31.5 s @ 266 公里/小时

其他汽车从Chevrolet