Image of Lamborghini Huracan LP 610-4

2014 Lamborghini Huracan LP 610-4 技术规格


0-60 英里/小时 2.7 秒
0-100 公里/小时 2.8 秒
四分之一英里 10.9 s @ 135 英里/小时
最高速度 328 公里/小时 / 204 英里/小时
价钱 $222,000
整备质量 1544 公斤 (3404 磅)
推出年份 2014
发动机排量 5204 立方厘米 (5.2 公升 / 318 立方英寸)
最大功率 610 公制马力 (602 马力 / 449 千瓦) @ 8250 rpm
最大扭矩 560 牛顿米 (413 磅英尺) @ 6500 rpm
引擎位置 中置发动机
轮驱动 全轮驱动


Lamborghini Huracan LP 610-4加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.4 秒
0-20 英里/小时 0.8 秒
0-30 英里/小时 1.2 秒
0-40 英里/小时 1.6 秒
0-50 英里/小时 2.1 秒
0-60 英里/小时 2.7 秒
0-70 英里/小时 3.4 秒
0-80 英里/小时 4.1 秒
0-90 英里/小时 4.8 秒
0-100 英里/小时 5.7 秒
0-110 英里/小时 6.8 秒
0-120 英里/小时 8.4 秒
0-130 英里/小时 10.5 秒
0-140 英里/小时 13.4 秒
0-150 英里/小时 16.9 秒
0-160 英里/小时 20.4 秒
0-170 英里/小时 23.7 秒
0-180 英里/小时 26.4 秒

Lamborghini Huracan LP 610-4距离加速度(英尺)

300 脚 4.5 s @ 85 英里/小时
1/8 磅英尺 7.2 s @ 110 英里/小时
1000 脚 9.2 s @ 124 英里/小时
四分之一英里 10.9 s @ 135 英里/小时
2000 脚 14.4 s @ 152 英里/小时
1/2 磅英尺 17.5 s @ 164 英里/小时
3000 脚 19.0 s @ 168 英里/小时
3500 脚 21.1 s @ 174 英里/小时
4000 脚 23.1 s @ 178 英里/小时

Lamborghini Huracan LP 610-4加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.3 秒
0-20 公里/小时 0.5 秒
0-30 公里/小时 0.7 秒
0-40 公里/小时 1.0 秒
0-50 公里/小时 1.2 秒
0-60 公里/小时 1.4 秒
0-70 公里/小时 1.7 秒
0-80 公里/小时 2.0 秒
0-90 公里/小时 2.4 秒
0-100 公里/小时 2.8 秒
0-110 公里/小时 3.3 秒
0-120 公里/小时 3.7 秒
0-130 公里/小时 4.1 秒
0-140 公里/小时 4.6 秒
0-150 公里/小时 5.0 秒
0-160 公里/小时 5.6 秒
0-170 公里/小时 6.3 秒
0-180 公里/小时 7.1 秒
0-190 公里/小时 8.1 秒
0-200 公里/小时 9.2 秒
0-210 公里/小时 10.6 秒
0-220 公里/小时 12.4 秒
0-230 公里/小时 14.4 秒
0-240 公里/小时 16.6 秒
0-250 公里/小时 18.8 秒
0-260 公里/小时 21.0 秒
0-270 公里/小时 23.1 秒
0-280 公里/小时 24.9 秒
0-290 公里/小时 26.4 秒
0-300 公里/小时 27.6 秒

Lamborghini Huracan LP 610-4距离加速度(米)

100 米 4.8 s @ 142 公里/小时
200 米 7.2 s @ 177 公里/小时
300 米 9.1 s @ 199 公里/小时
400 米 10.9 s @ 216 公里/小时
500 米 12.6 s @ 232 公里/小时
600 米 14.3 s @ 244 公里/小时
700 米 15.9 s @ 254 公里/小时
800 米 17.4 s @ 263 公里/小时
900 米 18.8 s @ 270 公里/小时
1 公里数 20.2 s @ 276 公里/小时
1.1 公里数 21.6 s @ 281 公里/小时
1.2 公里数 22.8 s @ 286 公里/小时
1.3 公里数 24.1 s @ 290 公里/小时
1.4 公里数 25.3 s @ 294 公里/小时
1.5 公里数 26.5 s @ 297 公里/小时

与Lamborghini Huracan LP 610-4竞争的汽车


其他汽车从Lamborghini