Image of Mercedes-Benz AMG GT R Roadster

2019 Mercedes-Benz AMG GT R Roadster 技术规格


0-60 英里/小时 3.4 秒
0-100 公里/小时 3.6 秒
四分之一英里 11.6 s @ 130 英里/小时
最高速度 317 公里/小时 / 197 英里/小时
价钱 $230,000
推出年份 2019
发动机排量 3982 立方厘米 (4.0 公升 / 243 立方英寸)
最大功率 585 公制马力 (577 马力 / 430 千瓦) @ 6250 rpm
最大扭矩 700 牛顿米 (516 磅英尺) @ 2100 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Mercedes-Benz AMG GT R Roadster加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.5 秒
0-20 英里/小时 1.0 秒
0-30 英里/小时 1.5 秒
0-40 英里/小时 2.1 秒
0-50 英里/小时 2.7 秒
0-60 英里/小时 3.4 秒
0-70 英里/小时 4.2 秒
0-80 英里/小时 4.7 秒
0-90 英里/小时 5.2 秒
0-100 英里/小时 6.0 秒
0-110 英里/小时 7.3 秒
0-120 英里/小时 9.4 秒
0-130 英里/小时 12.5 秒
0-140 英里/小时 17.0 秒
0-150 英里/小时 22.4 秒
0-160 英里/小时 28.1 秒
0-170 英里/小时 33.5 秒
0-180 英里/小时 37.7 秒

Mercedes-Benz AMG GT R Roadster距离加速度(英尺)

300 脚 5.0 s @ 79 英里/小时
1/8 磅英尺 7.8 s @ 106 英里/小时
1000 脚 9.9 s @ 121 英里/小时
四分之一英里 11.6 s @ 130 英里/小时
2000 脚 15.3 s @ 147 英里/小时
1/2 磅英尺 18.6 s @ 158 英里/小时
3000 脚 20.3 s @ 162 英里/小时
3500 脚 22.7 s @ 168 英里/小时
4000 脚 24.9 s @ 172 英里/小时
1 磅英尺 30.3 s @ 178 英里/小时

Mercedes-Benz AMG GT R Roadster加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.3 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 1.0 秒
0-40 公里/小时 1.3 秒
0-50 公里/小时 1.6 秒
0-60 公里/小时 1.9 秒
0-70 公里/小时 2.3 秒
0-80 公里/小时 2.7 秒
0-90 公里/小时 3.1 秒
0-100 公里/小时 3.6 秒
0-110 公里/小时 4.1 秒
0-120 公里/小时 4.4 秒
0-130 公里/小时 4.7 秒
0-140 公里/小时 5.1 秒
0-150 公里/小时 5.5 秒
0-160 公里/小时 6.0 秒
0-170 公里/小时 6.7 秒
0-180 公里/小时 7.6 秒
0-190 公里/小时 8.9 秒
0-200 公里/小时 10.5 秒
0-210 公里/小时 12.6 秒
0-220 公里/小时 15.4 秒
0-230 公里/小时 18.5 秒
0-240 公里/小时 22.0 秒
0-250 公里/小时 25.5 秒
0-260 公里/小时 29.0 秒
0-270 公里/小时 32.3 秒
0-280 公里/小时 35.3 秒
0-290 公里/小时 37.8 秒
0-300 公里/小时 39.6 秒

Mercedes-Benz AMG GT R Roadster距离加速度(米)

100 米 5.3 s @ 132 公里/小时
200 米 7.8 s @ 171 公里/小时
300 米 9.8 s @ 193 公里/小时
400 米 11.6 s @ 209 公里/小时
500 米 13.4 s @ 223 公里/小时
600 米 15.1 s @ 235 公里/小时
700 米 16.8 s @ 245 公里/小时
800 米 18.5 s @ 253 公里/小时
900 米 20.1 s @ 260 公里/小时
1 公里数 21.7 s @ 266 公里/小时
1.1 公里数 23.2 s @ 271 公里/小时
1.2 公里数 24.7 s @ 275 公里/小时
1.3 公里数 26.1 s @ 279 公里/小时
1.4 公里数 27.5 s @ 282 公里/小时
1.5 公里数 28.8 s @ 284 公里/小时

与Mercedes-Benz AMG GT R Roadster竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz