Image of Mercedes-Benz C 200 T

2017 Mercedes-Benz C 200 T 技术规格


0-60 英里/小时 7.4 秒
0-100 公里/小时 8.1 秒
四分之一英里 17.8 s @ 96 英里/小时
最高速度 235 公里/小时 / 146 英里/小时
价钱 $47,000
整备质量 1595 公斤 (3516 磅)
推出年份 2017
发动机排量 1991 立方厘米 (2.0 公升 / 121 立方英寸)
最大功率 184 公制马力 (181 马力 / 135 千瓦) @ 5500 rpm
最大扭矩 300 牛顿米 (221 磅英尺) @ 1200 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Mercedes-Benz C 200 T加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.6 秒
0-30 英里/小时 2.2 秒
0-40 英里/小时 3.1 秒
0-50 英里/小时 4.7 秒
0-60 英里/小时 7.4 秒
0-70 英里/小时 11.6 秒
0-80 英里/小时 17.5 秒
0-90 英里/小时 24.5 秒
0-100 英里/小时 31.5 秒
0-110 英里/小时 38.0 秒
0-120 英里/小时 42.9 秒

Mercedes-Benz C 200 T距离加速度(英尺)

300 脚 7.3 s @ 58 英里/小时
1/8 磅英尺 11.2 s @ 75 英里/小时
1000 脚 14.8 s @ 88 英里/小时
四分之一英里 17.8 s @ 96 英里/小时
2000 脚 23.6 s @ 107 英里/小时
1/2 磅英尺 28.3 s @ 113 英里/小时
3000 脚 30.7 s @ 115 英里/小时
3500 脚 33.9 s @ 117 英里/小时
4000 脚 36.8 s @ 119 英里/小时
1 磅英尺 44.0 s @ 124 英里/小时

Mercedes-Benz C 200 T加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.5 秒
0-40 公里/小时 1.9 秒
0-50 公里/小时 2.3 秒
0-60 公里/小时 2.8 秒
0-70 公里/小时 3.6 秒
0-80 公里/小时 4.7 秒
0-90 公里/小时 6.1 秒
0-100 公里/小时 8.1 秒
0-110 公里/小时 10.8 秒
0-120 公里/小时 14.1 秒
0-130 公里/小时 18.1 秒
0-140 公里/小时 22.3 秒
0-150 公里/小时 26.8 秒
0-160 公里/小时 31.1 秒
0-170 公里/小时 35.3 秒
0-180 公里/小时 39.0 秒
0-190 公里/小时 42.1 秒
0-200 公里/小时 44.4 秒

Mercedes-Benz C 200 T距离加速度(米)

100 米 7.6 s @ 96 公里/小时
200 米 11.2 s @ 121 公里/小时
300 米 14.6 s @ 140 公里/小时
400 米 17.8 s @ 154 公里/小时
500 米 20.7 s @ 164 公里/小时
600 米 23.4 s @ 172 公里/小时
700 米 25.9 s @ 177 公里/小时
800 米 28.2 s @ 181 公里/小时
900 米 30.4 s @ 185 公里/小时
1 公里数 32.5 s @ 187 公里/小时
1.1 公里数 34.5 s @ 189 公里/小时
1.2 公里数 36.5 s @ 191 公里/小时
1.3 公里数 38.4 s @ 193 公里/小时
1.4 公里数 40.2 s @ 195 公里/小时
1.5 公里数 42.0 s @ 197 公里/小时

其他汽车从Mercedes-Benz