Image of Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic T-Modell

2018 Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic T-Modell S205 facelift 技术规格


0-60 英里/小时 4.1 秒
0-100 公里/小时 4.4 秒
四分之一英里 13.2 s @ 117 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时
价钱 $70,000
推出年份 2018
发动机排量 2996 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 390 公制马力 (385 马力 / 287 千瓦) @ 6100 rpm
最大扭矩 520 牛顿米 (384 磅英尺) @ 2500 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic T-Modell加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.2 秒
0-30 英里/小时 1.7 秒
0-40 英里/小时 2.3 秒
0-50 英里/小时 3.1 秒
0-60 英里/小时 4.1 秒
0-70 英里/小时 5.5 秒
0-80 英里/小时 7.5 秒
0-90 英里/小时 9.6 秒
0-100 英里/小时 11.8 秒
0-110 英里/小时 13.8 秒
0-120 英里/小时 15.3 秒

Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic T-Modell距离加速度(英尺)

300 脚 5.4 s @ 72 英里/小时
1/8 磅英尺 8.8 s @ 96 英里/小时
1000 脚 11.3 s @ 109 英里/小时
四分之一英里 13.2 s @ 117 英里/小时

Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic T-Modell加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.8 秒
0-30 公里/小时 1.1 秒
0-40 公里/小时 1.4 秒
0-50 公里/小时 1.7 秒
0-60 公里/小时 2.1 秒
0-70 公里/小时 2.5 秒
0-80 公里/小时 3.0 秒
0-90 公里/小时 3.6 秒
0-100 公里/小时 4.4 秒
0-110 公里/小时 5.3 秒
0-120 公里/小时 6.4 秒
0-130 公里/小时 7.6 秒
0-140 公里/小时 9.0 秒
0-150 公里/小时 10.3 秒
0-160 公里/小时 11.7 秒
0-170 公里/小时 12.9 秒
0-180 公里/小时 14.1 秒
0-190 公里/小时 15.0 秒
0-200 公里/小时 15.7 秒

Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic T-Modell距离加速度(米)

100 米 5.7 s @ 120 公里/小时
200 米 8.8 s @ 155 公里/小时
300 米 11.2 s @ 175 公里/小时
400 米 13.2 s @ 187 公里/小时
500 米 15.0 s @ 197 公里/小时

其他汽车从Mercedes-Benz