Image of Mercedes-Benz C 43 AMG Coupe 4MATIC

2016 Mercedes-Benz C 43 AMG Coupe 4MATIC C205 技术规格


0-60 英里/小时 4.3 秒
0-100 公里/小时 4.6 秒
四分之一英里 13.7 s @ 114 英里/小时
最高速度 250 公里/小时 / 155 英里/小时
价钱 $67,000
整备质量 1722 公斤 (3796 磅)
推出年份 2016
发动机排量 2996 立方厘米 (3.0 公升 / 183 立方英寸)
最大功率 367 公制马力 (362 马力 / 270 千瓦) @ 5500 rpm
最大扭矩 520 牛顿米 (384 磅英尺) @ 2000 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz C 43 AMG Coupe 4MATIC加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.7 秒
0-20 英里/小时 1.2 秒
0-30 英里/小时 1.7 秒
0-40 英里/小时 2.4 秒
0-50 英里/小时 3.2 秒
0-60 英里/小时 4.3 秒
0-70 英里/小时 6.0 秒
0-80 英里/小时 8.1 秒
0-90 英里/小时 10.6 秒
0-100 英里/小时 13.0 秒
0-110 英里/小时 15.3 秒
0-120 英里/小时 17.0 秒

Mercedes-Benz C 43 AMG Coupe 4MATIC距离加速度(英尺)

300 脚 5.6 s @ 70 英里/小时
1/8 磅英尺 9.0 s @ 94 英里/小时
1000 脚 11.6 s @ 106 英里/小时
四分之一英里 13.7 s @ 114 英里/小时

Mercedes-Benz C 43 AMG Coupe 4MATIC加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.8 秒
0-30 公里/小时 1.1 秒
0-40 公里/小时 1.5 秒
0-50 公里/小时 1.8 秒
0-60 公里/小时 2.2 秒
0-70 公里/小时 2.6 秒
0-80 公里/小时 3.2 秒
0-90 公里/小时 3.8 秒
0-100 公里/小时 4.6 秒
0-110 公里/小时 5.6 秒
0-120 公里/小时 6.9 秒
0-130 公里/小时 8.3 秒
0-140 公里/小时 9.8 秒
0-150 公里/小时 11.4 秒
0-160 公里/小时 12.9 秒
0-170 公里/小时 14.3 秒
0-180 公里/小时 15.6 秒
0-190 公里/小时 16.7 秒
0-200 公里/小时 17.5 秒

Mercedes-Benz C 43 AMG Coupe 4MATIC距离加速度(米)

100 米 5.9 s @ 117 公里/小时
200 米 9.0 s @ 151 公里/小时
300 米 11.5 s @ 170 公里/小时
400 米 13.7 s @ 183 公里/小时
500 米 15.6 s @ 192 公里/小时
600 米 17.4 s @ 200 公里/小时

其他汽车从Mercedes-Benz