Image of Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible

2016 Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible A205 技术规格


0-60 英里/小时 3.9 秒
0-100 公里/小时 4.1 秒
四分之一英里 12.6 s @ 122 英里/小时
最高速度 280 公里/小时 / 174 英里/小时
价钱 $101,000
整备质量 1915 公斤 (4222 磅)
推出年份 2016
发动机排量 3982 立方厘米 (4.0 公升 / 243 立方英寸)
最大功率 510 公制马力 (503 马力 / 375 千瓦) @ 5500 rpm
最大扭矩 700 牛顿米 (516 磅英尺) @ 1750 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.1 秒
0-30 英里/小时 1.7 秒
0-40 英里/小时 2.3 秒
0-50 英里/小时 3.0 秒
0-60 英里/小时 3.9 秒
0-70 英里/小时 5.1 秒
0-80 英里/小时 6.6 秒
0-90 英里/小时 8.4 秒
0-100 英里/小时 10.1 秒
0-110 英里/小时 11.7 秒
0-120 英里/小时 12.9 秒

Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible距离加速度(英尺)

300 脚 5.3 s @ 74 英里/小时
1/8 磅英尺 8.4 s @ 100 英里/小时
1000 脚 10.7 s @ 114 英里/小时
四分之一英里 12.6 s @ 122 英里/小时

Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 1.1 秒
0-40 公里/小时 1.4 秒
0-50 公里/小时 1.7 秒
0-60 公里/小时 2.1 秒
0-70 公里/小时 2.5 秒
0-80 公里/小时 3.0 秒
0-90 公里/小时 3.5 秒
0-100 公里/小时 4.1 秒
0-110 公里/小时 4.9 秒
0-120 公里/小时 5.8 秒
0-130 公里/小时 6.8 秒
0-140 公里/小时 7.9 秒
0-150 公里/小时 9.0 秒
0-160 公里/小时 10.0 秒
0-170 公里/小时 11.1 秒
0-180 公里/小时 12.0 秒
0-190 公里/小时 12.7 秒
0-200 公里/小时 13.3 秒

Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible距离加速度(米)

100 米 5.6 s @ 124 公里/小时
200 米 8.4 s @ 161 公里/小时
300 米 10.6 s @ 182 公里/小时
400 米 12.5 s @ 195 公里/小时

与Mercedes-Benz C 63 AMG S Convertible竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz