Image of Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Performance Package

2011 Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Performance Package 技术规格


0-60 英里/小时 4.1 秒
0-100 公里/小时 4.3 秒
四分之一英里 12.7 s @ 121 英里/小时
最高速度 280 公里/小时 / 174 英里/小时
价钱 $77,000
整备质量 1771 公斤 (3904 磅)
推出年份 2011
发动机排量 6208 立方厘米 (6.2 公升 / 379 立方英寸)
最大功率 487 公制马力 (480 马力 / 358 千瓦) @ 6800 rpm
最大扭矩 600 牛顿米 (443 磅英尺) @ 5000 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Performance Package加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.2 秒
0-30 英里/小时 1.8 秒
0-40 英里/小时 2.4 秒
0-50 英里/小时 3.1 秒
0-60 英里/小时 4.1 秒
0-70 英里/小时 5.3 秒
0-80 英里/小时 6.9 秒
0-90 英里/小时 8.7 秒
0-100 英里/小时 10.4 秒
0-110 英里/小时 12.0 秒
0-120 英里/小时 13.3 秒

Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Performance Package距离加速度(英尺)

300 脚 5.4 s @ 73 英里/小时
1/8 磅英尺 8.6 s @ 99 英里/小时
1000 脚 10.9 s @ 113 英里/小时
四分之一英里 12.7 s @ 121 英里/小时

Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Performance Package加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.8 秒
0-30 公里/小时 1.1 秒
0-40 公里/小时 1.5 秒
0-50 公里/小时 1.8 秒
0-60 公里/小时 2.2 秒
0-70 公里/小时 2.6 秒
0-80 公里/小时 3.1 秒
0-90 公里/小时 3.7 秒
0-100 公里/小时 4.3 秒
0-110 公里/小时 5.1 秒
0-120 公里/小时 6.0 秒
0-130 公里/小时 7.0 秒
0-140 公里/小时 8.1 秒
0-150 公里/小时 9.2 秒
0-160 公里/小时 10.3 秒
0-170 公里/小时 11.4 秒
0-180 公里/小时 12.3 秒
0-190 公里/小时 13.1 秒
0-200 公里/小时 13.7 秒

Mercedes-Benz C63 AMG Coupe Performance Package距离加速度(米)

100 米 5.7 s @ 122 公里/小时
200 米 8.6 s @ 159 公里/小时
300 米 10.8 s @ 181 公里/小时
400 米 12.7 s @ 194 公里/小时

其他汽车从Mercedes-Benz