Image of Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake

2014 Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake 技术规格


0-60 英里/小时 7.4 秒
0-100 公里/小时 8.1 秒
四分之一英里 17.6 s @ 97 英里/小时
最高速度 228 公里/小时 / 142 英里/小时
价钱 $43,000
多年的生产 2014 - 2018
发动机排量 2143 立方厘米 (2.1 公升 / 131 立方英寸)
最大功率 177 公制马力 (175 马力 / 130 千瓦)
最大扭矩 350 牛顿米 (258 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.1 秒
0-20 英里/小时 1.8 秒
0-30 英里/小时 2.6 秒
0-40 英里/小时 3.6 秒
0-50 英里/小时 5.1 秒
0-60 英里/小时 7.4 秒
0-70 英里/小时 11.0 秒
0-80 英里/小时 15.8 秒
0-90 英里/小时 21.5 秒
0-100 英里/小时 27.2 秒
0-110 英里/小时 32.4 秒
0-120 英里/小时 36.4 秒

Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake距离加速度(英尺)

300 脚 7.3 s @ 58 英里/小时
1/8 磅英尺 11.2 s @ 76 英里/小时
1000 脚 14.6 s @ 88 英里/小时
四分之一英里 17.6 s @ 97 英里/小时
2000 脚 23.0 s @ 108 英里/小时
1/2 磅英尺 27.3 s @ 114 英里/小时
3000 脚 29.5 s @ 116 英里/小时
3500 脚 32.5 s @ 119 英里/小时
4000 脚 35.3 s @ 122 英里/小时

Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.3 秒
0-30 公里/小时 1.7 秒
0-40 公里/小时 2.2 秒
0-50 公里/小时 2.7 秒
0-60 公里/小时 3.3 秒
0-70 公里/小时 4.1 秒
0-80 公里/小时 5.1 秒
0-90 公里/小时 6.4 秒
0-100 公里/小时 8.1 秒
0-110 公里/小时 10.3 秒
0-120 公里/小时 13.1 秒
0-130 公里/小时 16.3 秒
0-140 公里/小时 19.7 秒
0-150 公里/小时 23.3 秒
0-160 公里/小时 26.9 秒
0-170 公里/小时 30.2 秒
0-180 公里/小时 33.2 秒
0-190 公里/小时 35.7 秒
0-200 公里/小时 37.6 秒

Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake距离加速度(米)

100 米 7.6 s @ 96 公里/小时
200 米 11.2 s @ 122 公里/小时
300 米 14.5 s @ 141 公里/小时
400 米 17.5 s @ 155 公里/小时
500 米 20.2 s @ 165 公里/小时
600 米 22.7 s @ 173 公里/小时
700 米 25.1 s @ 178 公里/小时
800 米 27.2 s @ 183 公里/小时
900 米 29.2 s @ 187 公里/小时
1 公里数 31.2 s @ 190 公里/小时
1.1 公里数 33.1 s @ 193 公里/小时
1.2 公里数 34.9 s @ 196 公里/小时
1.3 公里数 36.7 s @ 199 公里/小时

其他汽车从Mercedes-Benz