Image of Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake

2020 Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake 技术规格


0-60 英里/小时 3.8 秒
0-100 公里/小时 4.0 秒
四分之一英里 12.7 s @ 119 英里/小时
最高速度 270 公里/小时 / 168 英里/小时
价钱 $74,000
整备质量 1668 公斤 (3677 磅)
推出年份 2020
发动机排量 1991 立方厘米 (2.0 公升 / 121 立方英寸)
最大功率 421 公制马力 (415 马力 / 310 千瓦) @ 6750 rpm
最大扭矩 500 牛顿米 (369 磅英尺) @ 5000 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.1 秒
0-30 英里/小时 1.6 秒
0-40 英里/小时 2.1 秒
0-50 英里/小时 2.8 秒
0-60 英里/小时 3.8 秒
0-70 英里/小时 5.1 秒
0-80 英里/小时 6.8 秒
0-90 英里/小时 8.8 秒
0-100 英里/小时 10.7 秒
0-110 英里/小时 12.5 秒
0-120 英里/小时 13.9 秒

Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake距离加速度(英尺)

300 脚 5.2 s @ 75 英里/小时
1/8 磅英尺 8.5 s @ 99 英里/小时
1000 脚 10.8 s @ 112 英里/小时
四分之一英里 12.7 s @ 119 英里/小时

Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 1.0 秒
0-40 公里/小时 1.3 秒
0-50 公里/小时 1.6 秒
0-60 公里/小时 1.9 秒
0-70 公里/小时 2.3 秒
0-80 公里/小时 2.8 秒
0-90 公里/小时 3.3 秒
0-100 公里/小时 4.0 秒
0-110 公里/小时 4.8 秒
0-120 公里/小时 5.8 秒
0-130 公里/小时 7.0 秒
0-140 公里/小时 8.2 秒
0-150 公里/小时 9.4 秒
0-160 公里/小时 10.6 秒
0-170 公里/小时 11.8 秒
0-180 公里/小时 12.8 秒
0-190 公里/小时 13.7 秒
0-200 公里/小时 14.3 秒

Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake距离加速度(米)

100 米 5.5 s @ 124 公里/小时
200 米 8.4 s @ 159 公里/小时
300 米 10.7 s @ 179 公里/小时
400 米 12.7 s @ 192 公里/小时

与Mercedes-Benz CLA 45 AMG S shooting brake竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz