Image of Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake

2017 Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake 技术规格


0-60 英里/小时 4.0 秒
0-100 公里/小时 4.3 秒
四分之一英里 13.3 s @ 116 英里/小时
最高速度 270 公里/小时 / 168 英里/小时
价钱 $64,000
整备质量 1612 公斤 (3554 磅)
推出年份 2017
发动机排量 1991 立方厘米 (2.0 公升 / 121 立方英寸)
最大功率 381 公制马力 (376 马力 / 280 千瓦) @ 6000 rpm
最大扭矩 475 牛顿米 (350 磅英尺) @ 2250 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.1 秒
0-30 英里/小时 1.6 秒
0-40 英里/小时 2.2 秒
0-50 英里/小时 3.0 秒
0-60 英里/小时 4.0 秒
0-70 英里/小时 5.5 秒
0-80 英里/小时 7.5 秒
0-90 英里/小时 9.8 秒
0-100 英里/小时 12.1 秒
0-110 英里/小时 14.2 秒
0-120 英里/小时 15.8 秒

Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake距离加速度(英尺)

300 脚 5.4 s @ 72 英里/小时
1/8 磅英尺 8.8 s @ 96 英里/小时
1000 脚 11.3 s @ 108 英里/小时
四分之一英里 13.3 s @ 116 英里/小时

Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 1.0 秒
0-40 公里/小时 1.4 秒
0-50 公里/小时 1.7 秒
0-60 公里/小时 2.0 秒
0-70 公里/小时 2.4 秒
0-80 公里/小时 2.9 秒
0-90 公里/小时 3.6 秒
0-100 公里/小时 4.3 秒
0-110 公里/小时 5.2 秒
0-120 公里/小时 6.4 秒
0-130 公里/小时 7.7 秒
0-140 公里/小时 9.1 秒
0-150 公里/小时 10.6 秒
0-160 公里/小时 12.0 秒
0-170 公里/小时 13.3 秒
0-180 公里/小时 14.5 秒
0-190 公里/小时 15.6 秒
0-200 公里/小时 16.3 秒

Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake距离加速度(米)

100 米 5.7 s @ 120 公里/小时
200 米 8.8 s @ 155 公里/小时
300 米 11.2 s @ 174 公里/小时
400 米 13.3 s @ 186 公里/小时
500 米 15.1 s @ 195 公里/小时

与Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz