Image of Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake

2012 Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake 技术规格


0-60 英里/小时 4.6 秒
0-100 公里/小时 4.9 秒
四分之一英里 13.7 s @ 115 英里/小时
整备质量 2005 公斤 (4420 磅)
推出年份 2012
发动机排量 4663 立方厘米 (4.7 公升 / 285 立方英寸)
最大功率 408 公制马力 (402 马力 / 300 千瓦) @ 5750 rpm
最大扭矩 600 牛顿米 (443 磅英尺) @ 1750 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.7 秒
0-20 英里/小时 1.3 秒
0-30 英里/小时 2.0 秒
0-40 英里/小时 2.7 秒
0-50 英里/小时 3.5 秒
0-60 英里/小时 4.6 秒
0-70 英里/小时 6.1 秒
0-80 英里/小时 8.1 秒
0-90 英里/小时 10.3 秒
0-100 英里/小时 12.6 秒
0-110 英里/小时 14.6 秒
0-120 英里/小时 16.1 秒

Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake距离加速度(英尺)

300 脚 5.7 s @ 69 英里/小时
1/8 磅英尺 9.1 s @ 94 英里/小时
1000 脚 11.7 s @ 107 英里/小时
四分之一英里 13.7 s @ 115 英里/小时

Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 0.9 秒
0-30 公里/小时 1.3 秒
0-40 公里/小时 1.6 秒
0-50 公里/小时 2.0 秒
0-60 公里/小时 2.5 秒
0-70 公里/小时 2.9 秒
0-80 公里/小时 3.5 秒
0-90 公里/小时 4.1 秒
0-100 公里/小时 4.9 秒
0-110 公里/小时 5.8 秒
0-120 公里/小时 7.0 秒
0-130 公里/小时 8.3 秒
0-140 公里/小时 9.7 秒
0-150 公里/小时 11.1 秒
0-160 公里/小时 12.4 秒
0-170 公里/小时 13.7 秒
0-180 公里/小时 14.9 秒
0-190 公里/小时 15.9 秒
0-200 公里/小时 16.6 秒

Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake距离加速度(米)

100 米 6.0 s @ 115 公里/小时
200 米 9.1 s @ 150 公里/小时
300 米 11.6 s @ 171 公里/小时
400 米 13.7 s @ 185 公里/小时
500 米 15.5 s @ 195 公里/小时

与Mercedes-Benz CLS 500 4Matic Shooting Brake竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz