Image of Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package

2011 Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package 技术规格


0-60 英里/小时 4.0 秒
0-100 公里/小时 4.2 秒
四分之一英里 12.4 s @ 124 英里/小时
最高速度 300 公里/小时 / 186 英里/小时
整备质量 1919 公斤 (4231 磅)
推出年份 2011
发动机排量 5500 立方厘米 (5.5 公升 / 336 立方英寸)
最大功率 557 公制马力 (550 马力 / 410 千瓦) @ 5750 rpm
最大扭矩 800 牛顿米 (590 磅英尺) @ 4500 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.6 秒
0-20 英里/小时 1.2 秒
0-30 英里/小时 1.8 秒
0-40 英里/小时 2.4 秒
0-50 英里/小时 3.1 秒
0-60 英里/小时 4.0 秒
0-70 英里/小时 5.1 秒
0-80 英里/小时 6.5 秒
0-90 英里/小时 8.1 秒
0-100 英里/小时 9.7 秒
0-110 英里/小时 11.1 秒
0-120 英里/小时 12.2 秒

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package距离加速度(英尺)

300 脚 5.3 s @ 74 英里/小时
1/8 磅英尺 8.4 s @ 101 英里/小时
1000 脚 10.6 s @ 116 英里/小时
四分之一英里 12.4 s @ 124 英里/小时

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.4 秒
0-20 公里/小时 0.8 秒
0-30 公里/小时 1.1 秒
0-40 公里/小时 1.5 秒
0-50 公里/小时 1.8 秒
0-60 公里/小时 2.2 秒
0-70 公里/小时 2.6 秒
0-80 公里/小时 3.1 秒
0-90 公里/小时 3.6 秒
0-100 公里/小时 4.2 秒
0-110 公里/小时 4.9 秒
0-120 公里/小时 5.7 秒
0-130 公里/小时 6.7 秒
0-140 公里/小时 7.6 秒
0-150 公里/小时 8.6 秒
0-160 公里/小时 9.6 秒
0-170 公里/小时 10.5 秒
0-180 公里/小时 11.3 秒
0-190 公里/小时 12.0 秒
0-200 公里/小时 12.5 秒

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package距离加速度(米)

100 米 5.6 s @ 124 公里/小时
200 米 8.4 s @ 163 公里/小时
300 米 10.5 s @ 185 公里/小时
400 米 12.4 s @ 199 公里/小时

与Mercedes-Benz CLS 63 AMG Perfromance Package竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz