Image of Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model

2013 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model 技术规格


0-60 英里/小时 3.4 秒
0-100 公里/小时 3.6 秒
四分之一英里 11.9 s @ 126 英里/小时
最高速度 300 公里/小时 / 186 英里/小时
价钱 $145,000
整备质量 1870 公斤 (4123 磅)
推出年份 2013
发动机排量 5500 立方厘米 (5.5 公升 / 336 立方英寸)
最大功率 585 公制马力 (577 马力 / 430 千瓦) @ 5500 rpm
最大扭矩 800 牛顿米 (590 磅英尺) @ 1750 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.5 秒
0-20 英里/小时 1.0 秒
0-30 英里/小时 1.5 秒
0-40 英里/小时 2.0 秒
0-50 英里/小时 2.6 秒
0-60 英里/小时 3.4 秒
0-70 英里/小时 4.3 秒
0-80 英里/小时 5.1 秒
0-90 英里/小时 6.0 秒
0-100 英里/小时 7.1 秒
0-110 英里/小时 8.5 秒
0-120 英里/小时 10.5 秒
0-130 英里/小时 13.2 秒
0-140 英里/小时 17.0 秒
0-150 英里/小时 21.5 秒
0-160 英里/小时 26.1 秒
0-170 英里/小时 30.4 秒
0-180 英里/小时 33.8 秒

Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model距离加速度(英尺)

300 脚 5.0 s @ 78 英里/小时
1/8 磅英尺 8.0 s @ 103 英里/小时
1000 脚 10.1 s @ 117 英里/小时
四分之一英里 11.9 s @ 126 英里/小时
2000 脚 15.5 s @ 143 英里/小时
1/2 磅英尺 18.8 s @ 155 英里/小时
3000 脚 20.5 s @ 160 英里/小时
3500 脚 22.8 s @ 166 英里/小时
4000 脚 25.0 s @ 170 英里/小时
1 磅英尺 30.1 s @ 179 英里/小时

Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.3 秒
0-20 公里/小时 0.7 秒
0-30 公里/小时 0.9 秒
0-40 公里/小时 1.2 秒
0-50 公里/小时 1.5 秒
0-60 公里/小时 1.9 秒
0-70 公里/小时 2.2 秒
0-80 公里/小时 2.6 秒
0-90 公里/小时 3.1 秒
0-100 公里/小时 3.6 秒
0-110 公里/小时 4.1 秒
0-120 公里/小时 4.6 秒
0-130 公里/小时 5.2 秒
0-140 公里/小时 5.7 秒
0-150 公里/小时 6.3 秒
0-160 公里/小时 7.0 秒
0-170 公里/小时 7.8 秒
0-180 公里/小时 8.8 秒
0-190 公里/小时 10.0 秒
0-200 公里/小时 11.5 秒
0-210 公里/小时 13.3 秒
0-220 公里/小时 15.6 秒
0-230 公里/小时 18.2 秒
0-240 公里/小时 21.1 秒
0-250 公里/小时 23.9 秒
0-260 公里/小时 26.8 秒
0-270 公里/小时 29.5 秒
0-280 公里/小时 31.9 秒
0-290 公里/小时 33.9 秒
0-300 公里/小时 35.4 秒

Mercedes-Benz CLS 63 AMG S-Model距离加速度(米)

100 米 5.3 s @ 130 公里/小时
200 米 7.9 s @ 166 公里/小时
300 米 10.0 s @ 187 公里/小时
400 米 11.8 s @ 203 公里/小时
500 米 13.6 s @ 217 公里/小时
600 米 15.4 s @ 229 公里/小时
700 米 17.1 s @ 239 公里/小时
800 米 18.7 s @ 248 公里/小时
900 米 20.3 s @ 256 公里/小时
1 公里数 21.8 s @ 263 公里/小时
1.1 公里数 23.3 s @ 268 公里/小时
1.2 公里数 24.7 s @ 273 公里/小时
1.3 公里数 26.1 s @ 278 公里/小时
1.4 公里数 27.4 s @ 282 公里/小时
1.5 公里数 28.7 s @ 285 公里/小时

其他汽车从Mercedes-Benz