Image of Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic

2020 Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic X253 facelift 技术规格


0-60 英里/小时 5.3 秒
0-100 公里/小时 5.7 秒
四分之一英里 15.5 s @ 106 英里/小时
最高速度 230 公里/小时 / 143 英里/小时
价钱 $60,000
推出年份 2020
发动机排量 1991 立方厘米 (2.0 公升 / 121 立方英寸)
最大功率 320 公制马力 (316 马力 / 235 千瓦) @ 5500 rpm
最大扭矩 700 牛顿米 (516 磅英尺) @ 1200 rpm
引擎位置 前置发动机
轮驱动 全轮驱动


Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 0.8 秒
0-20 英里/小时 1.3 秒
0-30 英里/小时 1.9 秒
0-40 英里/小时 2.6 秒
0-50 英里/小时 3.7 秒
0-60 英里/小时 5.3 秒
0-70 英里/小时 7.7 秒
0-80 英里/小时 11.0 秒
0-90 英里/小时 14.8 秒
0-100 英里/小时 18.7 秒
0-110 英里/小时 22.1 秒
0-120 英里/小时 24.8 秒

Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic距离加速度(英尺)

300 脚 6.1 s @ 65 英里/小时
1/8 磅英尺 9.9 s @ 86 英里/小时
1000 脚 12.9 s @ 99 英里/小时
四分之一英里 15.5 s @ 106 英里/小时
2000 脚 20.0 s @ 116 英里/小时
1/2 磅英尺 23.7 s @ 121 英里/小时
3000 脚 25.6 s @ 124 英里/小时

Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.5 秒
0-20 公里/小时 0.9 秒
0-30 公里/小时 1.3 秒
0-40 公里/小时 1.6 秒
0-50 公里/小时 2.0 秒
0-60 公里/小时 2.4 秒
0-70 公里/小时 3.0 秒
0-80 公里/小时 3.7 秒
0-90 公里/小时 4.6 秒
0-100 公里/小时 5.7 秒
0-110 公里/小时 7.2 秒
0-120 公里/小时 9.1 秒
0-130 公里/小时 11.3 秒
0-140 公里/小时 13.6 秒
0-150 公里/小时 16.0 秒
0-160 公里/小时 18.4 秒
0-170 公里/小时 20.7 秒
0-180 公里/小时 22.7 秒
0-190 公里/小时 24.4 秒
0-200 公里/小时 25.7 秒

Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic距离加速度(米)

100 米 6.4 s @ 108 公里/小时
200 米 9.8 s @ 138 公里/小时
300 米 12.8 s @ 158 公里/小时
400 米 15.4 s @ 171 公里/小时
500 米 17.7 s @ 179 公里/小时
600 米 19.8 s @ 185 公里/小时
700 米 21.7 s @ 190 公里/小时
800 米 23.6 s @ 195 公里/小时
900 米 25.4 s @ 199 公里/小时

与Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic竞争的汽车


其他汽车从Mercedes-Benz