Image of Monteverdi 375 L High Speed

1972 Monteverdi 375 L High Speed 340 PS 技术规格


0-60 英里/小时 7.6 秒
0-100 公里/小时 8.2 秒
四分之一英里 17.5 s @ 97 英里/小时
最高速度 229 公里/小时 / 142 英里/小时
多年的生产 1972 - 1973
发动机排量 7206 立方厘米 (7.2 公升 / 440 立方英寸)
最大功率 340 公制马力 (335 马力 / 250 千瓦)
最大扭矩 581 牛顿米 (429 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动


Monteverdi 375 L High Speed加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.1 秒
0-20 英里/小时 2.0 秒
0-30 英里/小时 2.8 秒
0-40 英里/小时 3.9 秒
0-50 英里/小时 5.4 秒
0-60 英里/小时 7.6 秒
0-70 英里/小时 10.9 秒
0-80 英里/小时 15.3 秒
0-90 英里/小时 20.3 秒
0-100 英里/小时 25.5 秒
0-110 英里/小时 30.1 秒
0-120 英里/小时 33.7 秒

Monteverdi 375 L High Speed距离加速度(英尺)

300 脚 7.4 s @ 57 英里/小时
1/8 磅英尺 11.3 s @ 76 英里/小时
1000 脚 14.7 s @ 88 英里/小时
四分之一英里 17.5 s @ 97 英里/小时
2000 脚 22.7 s @ 108 英里/小时
1/2 磅英尺 26.9 s @ 115 英里/小时
3000 脚 29.1 s @ 118 英里/小时
3500 脚 31.9 s @ 121 英里/小时
4000 脚 34.7 s @ 124 英里/小时

Monteverdi 375 L High Speed加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.3 秒
0-30 公里/小时 1.9 秒
0-40 公里/小时 2.4 秒
0-50 公里/小时 2.9 秒
0-60 公里/小时 3.6 秒
0-70 公里/小时 4.4 秒
0-80 公里/小时 5.4 秒
0-90 公里/小时 6.6 秒
0-100 公里/小时 8.2 秒
0-110 公里/小时 10.2 秒
0-120 公里/小时 12.8 秒
0-130 公里/小时 15.7 秒
0-140 公里/小时 18.8 秒
0-150 公里/小时 22.0 秒
0-160 公里/小时 25.2 秒
0-170 公里/小时 28.2 秒
0-180 公里/小时 30.9 秒
0-190 公里/小时 33.1 秒
0-200 公里/小时 34.8 秒

Monteverdi 375 L High Speed距离加速度(米)

100 米 7.7 s @ 95 公里/小时
200 米 11.2 s @ 122 公里/小时
300 米 14.5 s @ 141 公里/小时
400 米 17.5 s @ 155 公里/小时
500 米 20.1 s @ 166 公里/小时
600 米 22.5 s @ 173 公里/小时
700 米 24.7 s @ 179 公里/小时
800 米 26.8 s @ 184 公里/小时
900 米 28.8 s @ 189 公里/小时
1 公里数 30.7 s @ 192 公里/小时
1.1 公里数 32.5 s @ 196 公里/小时
1.2 公里数 34.3 s @ 199 公里/小时

其他汽车从Monteverdi