Image of Peugeot 308 SW BlueHDi 180

2015 Peugeot 308 SW BlueHDi 180 Mk II 技术规格


0-60 英里/小时 7.3 秒
0-100 公里/小时 8.0 秒
四分之一英里 17.7 s @ 96 英里/小时
最高速度 218 公里/小时 / 135 英里/小时
价钱 $36,000
多年的生产 2015 - 2017
发动机排量 1997 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 181 公制马力 (179 马力 / 133 千瓦)
最大扭矩 400 牛顿米 (295 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Peugeot 308 SW BlueHDi 180加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.7 秒
0-30 英里/小时 2.3 秒
0-40 英里/小时 3.3 秒
0-50 英里/小时 4.8 秒
0-60 英里/小时 7.3 秒
0-70 英里/小时 11.2 秒
0-80 英里/小时 16.8 秒
0-90 英里/小时 23.1 秒
0-100 英里/小时 29.7 秒
0-110 英里/小时 35.6 秒
0-120 英里/小时 40.1 秒

Peugeot 308 SW BlueHDi 180距离加速度(英尺)

300 脚 7.3 s @ 58 英里/小时
1/8 磅英尺 11.2 s @ 76 英里/小时
1000 脚 14.7 s @ 88 英里/小时
四分之一英里 17.7 s @ 96 英里/小时
2000 脚 23.3 s @ 107 英里/小时
1/2 磅英尺 27.9 s @ 113 英里/小时
3000 脚 30.2 s @ 115 英里/小时
3500 脚 33.3 s @ 118 英里/小时
4000 脚 36.2 s @ 120 英里/小时

Peugeot 308 SW BlueHDi 180加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.6 秒
0-40 公里/小时 2.0 秒
0-50 公里/小时 2.4 秒
0-60 公里/小时 3.0 秒
0-70 公里/小时 3.7 秒
0-80 公里/小时 4.8 秒
0-90 公里/小时 6.2 秒
0-100 公里/小时 8.0 秒
0-110 公里/小时 10.5 秒
0-120 公里/小时 13.6 秒
0-130 公里/小时 17.2 秒
0-140 公里/小时 21.2 秒
0-150 公里/小时 25.2 秒
0-160 公里/小时 29.3 秒
0-170 公里/小时 33.1 秒
0-180 公里/小时 36.5 秒
0-190 公里/小时 39.4 秒
0-200 公里/小时 41.5 秒

Peugeot 308 SW BlueHDi 180距离加速度(米)

100 米 7.6 s @ 96 公里/小时
200 米 11.1 s @ 122 公里/小时
300 米 14.5 s @ 141 公里/小时
400 米 17.6 s @ 155 公里/小时
500 米 20.5 s @ 165 公里/小时
600 米 23.1 s @ 172 公里/小时
700 米 25.5 s @ 178 公里/小时
800 米 27.8 s @ 182 公里/小时
900 米 29.9 s @ 185 公里/小时
1 公里数 31.9 s @ 188 公里/小时
1.1 公里数 33.9 s @ 190 公里/小时
1.2 公里数 35.8 s @ 193 公里/小时
1.3 公里数 37.6 s @ 195 公里/小时
1.4 公里数 39.5 s @ 197 公里/小时
1.5 公里数 41.3 s @ 200 公里/小时

其他汽车从Peugeot