Image of Peugeot RCZ HDI 160

2010 Peugeot RCZ HDI 160 技术规格


0-60 英里/小时 7.6 秒
0-100 公里/小时 8.4 秒
四分之一英里 18.0 s @ 95 英里/小时
最高速度 225 公里/小时 / 140 英里/小时
价钱 $38,000
多年的生产 2010 - 2015
发动机排量 1997 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 163 公制马力 (161 马力 / 120 千瓦)
最大扭矩 340 牛顿米 (251 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动


Peugeot RCZ HDI 160加速时间(英里/小时)

0-10 英里/小时 1.0 秒
0-20 英里/小时 1.7 秒
0-30 英里/小时 2.3 秒
0-40 英里/小时 3.2 秒
0-50 英里/小时 4.9 秒
0-60 英里/小时 7.6 秒
0-70 英里/小时 12.0 秒
0-80 英里/小时 18.3 秒
0-90 英里/小时 25.5 秒
0-100 英里/小时 32.9 秒
0-110 英里/小时 39.7 秒
0-120 英里/小时 44.9 秒

Peugeot RCZ HDI 160距离加速度(英尺)

300 脚 7.4 s @ 57 英里/小时
1/8 磅英尺 11.4 s @ 74 英里/小时
1000 脚 14.9 s @ 86 英里/小时
四分之一英里 18.0 s @ 95 英里/小时
2000 脚 23.9 s @ 106 英里/小时
1/2 磅英尺 28.7 s @ 112 英里/小时
3000 脚 31.2 s @ 114 英里/小时
3500 脚 34.4 s @ 117 英里/小时
4000 脚 37.4 s @ 119 英里/小时
1 磅英尺 44.7 s @ 123 英里/小时

Peugeot RCZ HDI 160加速时间(公里/小时)

0-10 公里/小时 0.7 秒
0-20 公里/小时 1.2 秒
0-30 公里/小时 1.6 秒
0-40 公里/小时 1.9 秒
0-50 公里/小时 2.4 秒
0-60 公里/小时 2.9 秒
0-70 公里/小时 3.7 秒
0-80 公里/小时 4.8 秒
0-90 公里/小时 6.4 秒
0-100 公里/小时 8.4 秒
0-110 公里/小时 11.2 秒
0-120 公里/小时 14.7 秒
0-130 公里/小时 18.8 秒
0-140 公里/小时 23.3 秒
0-150 公里/小时 27.9 秒
0-160 公里/小时 32.5 秒
0-170 公里/小时 36.9 秒
0-180 公里/小时 40.8 秒
0-190 公里/小时 44.0 秒
0-200 公里/小时 46.4 秒

Peugeot RCZ HDI 160距离加速度(米)

100 米 7.8 s @ 95 公里/小时
200 米 11.3 s @ 120 公里/小时
300 米 14.8 s @ 138 公里/小时
400 米 18.0 s @ 152 公里/小时
500 米 20.9 s @ 163 公里/小时
600 米 23.7 s @ 170 公里/小时
700 米 26.2 s @ 176 公里/小时
800 米 28.6 s @ 180 公里/小时
900 米 30.9 s @ 184 公里/小时
1 公里数 33.0 s @ 186 公里/小时
1.1 公里数 35.1 s @ 189 公里/小时
1.2 公里数 37.0 s @ 190 公里/小时
1.3 公里数 39.0 s @ 192 公里/小时
1.4 公里数 40.8 s @ 194 公里/小时
1.5 公里数 42.7 s @ 196 公里/小时

其他汽车从Peugeot